Loading...
Skip to content

12 maart: NEN-seminar ISO 55000

NEN organiseert een seminar over de ISO 55000-serie in de Jaarbeurs te Utrecht. CMS Asset Management was betrokken bij de totstandkoming van deze norm. En CMS verzorgt samen met een klant een lezing op dit seminar.

Nieuwe norm ISO 55000

De wereldwijde normen voor asset management, ofwel de ISO 55000-serie, wordt in februari 2014 gelanceerd. Met het seminar op 12 maart wordt de Nederlandse vertaling van de ISO 55000-serie voor asset management in Nederland gelanceerd en daarmee de bewustwording en effectieve toepassing van deze normen gestimuleerd. Met de nieuwe norm voor asset management krijgen eigenaren van kapitaalgoederen (‘asset owners’) een instrument in handen om hun ‘assets’ gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren afgestemd op de behoeften van de stakeholders.

Programma seminar ISO 55000

Het programma tijdens deze dag start met een toelichting op de ISO 55000-serie, hét raamwerk voor asset management. Diverse vraagstukken, zoals ‘hoe wordt asset management gebaseerd op de algehele bedrijfsdoelstellingen en ondernemingsstrategie?’ en ‘hoe wordt asset management geïntegreerd in de algemene bedrijfsvoering?’, komen aan de orde. Verder worden ook risicomanagement en de rolverdeling als praktijkthema’s van asset management toegelicht. Via een interactief plenair forum delen forumleden hun ervaringen op de genoemde thema’s en krijgen deelnemers handvatten aangereikt en de mogelijkheid tot het spiegelen van de eigen ervaring met asset management met die in andere sectoren.

Voor wie is het seminar interessant?

Het seminar richt zich op de sectoren waar toepassing van asset management al gemeengoed is, zoals (rijks-)vastgoed, energiesector/netbeheerders, infrasector, watersector en industrie. Leidinggevenden en professionals in deze sectoren vanuit de rollen asset owner, asset manager, service provider en toezichthouder vormen de doelgroep van het seminar.

Comité van aanbeveling

Omdat asset management van strategisch belang is, heeft NEN een aantal bestuurders/leiders uit verschillende sectoren gevraagd en bereid gevonden om zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling (CvA). De leden van dit comité onderstrepen vanuit hun rol het belang van een gedegen asset managementbeleid. In het comité zijn onder andere vertegenwoordigd: Unie van Waterschappen (Peter Glas), Havenbedrijf Rotterdam (Paul de Beijer),Provincie Noord-Holland (gedeputeerde Elisabeth Post), Enexis/Netbeheer NL (Han Fennema), Staatstoezicht op de Mijnen (Jan de Jong), Diaconessenhuis (Rob Florijn), KLM (Rene Kalmann).