Loading...
Skip to content

16 juni: kennismaking Power Suite

Interesse in optimalisatie van onderhoudsconcepten? Maak dan kennis met Power Suite, een tool voor ondersteuning van beheer- en onderhoudsprocessen.

De applicatie geeft de gebruiker de mogelijkheid om technische installaties (assets) eenvoudig te inventariseren op het gebied van stamkaartgegevens, onderhoudsconcepten (RCM/FMECA) en voorraadartikelen. De gegevens kunnen vervolgens snel en foutloos worden geconverteerd naar een onderhoudsbeheersysteem. Met behulp van Power Suite kunnen assetmanagementvraagstukken zoals risicoanalyses en life cycle cost-berekeningen onderbouwd worden.

De bijeenkomst is vooral bedoeld voor maintenance engineers met interesse in software voor optimalisatie van onderhoudsconcepten. Bij de cursus ontvang je 1 maand een licentie op proef.

Meer weten over Asset Management Power Suite? Kijk dan op onze website www.assetmanagementpowersuite.nl