Loading...
Skip to content

6 en 13 September: stedelijk waterbeheer

Asset management stroomlijnt een organisatie voor effectief en efficiënt beheer en draagt bij aan betere samenwerking. Asset management biedt een nieuw perspectief met instrumenten voor versterking van het beheer. Maar hoe pakt u dat aan?

Stichting RIONED, STOWA en VLARIO (Vlaanderen) organiseren daarom samen twee studiedagen over asset management. Op 6 september een studiedag voor Zuid-Nederland en Vlaanderen en op 13 september een studiedag voor Noord-Nederland. Deze studiedagen helpen u op weg met Nederlandse (en Vlaamse) toepassingsvoorbeelden op vraagstukken als onderhoudsprogramma, rioolvervanging en wateroverlast.

CMS-directeur Luc de Laat geeft een doorkijkje naar de nieuwe handreiking ‘assetmanagement stedelijk water’. STOWA en Stichting RIONED hebben met CMS Asset Management een handreiking ontwikkeld voor het leren toepassen van assetmanagement in organisaties voor stedelijk waterbeheer. De handreiking geeft een route om aan de slag te gaan met instrumenten en voorbeelden uit de praktijk. De handreiking ligt de komende maanden ter visie onder de leden van de genoemde stichtingen.