Loading...
Skip to content

Assetmanagement bedrijven

Om met assetmanagement aan de slag te gaan, is meer nodig dan alleen een assetmanagementsysteem. De ‘cultuur’ van de organisatie is ook een belangrijk aspect. Hoe handelen uw mensen? Zijn zij risicobewust? Tonen zij gedrag wat bijdraagt aan uw assetmanagementdoelstellingen? Kortom, bedrijven managen al jaren hun assets. Maar betekent dat ook dat zij optimaal assetmanagement bedrijven?

Projecten voor het bedrijven van assetmanagement

Assetmanagement bedrijven houdt in dat de processen in termen van mensen, methoden en middelen zodanig worden ingericht dat er een basis ontstaat om prestaties, risico’s en kosten van de assets met elkaar in verband te brengen en vanuit hier een optimale balans te creëren. In alle projecten wordt een resultaatgerichte, kostenbewuste en mensgerichte aanpak toegepast. Hieronder volgt een opsomming van mogelijke projecten om daadwerkelijk assetmanagement te bedrijven:

  • Het aanscherpen of opstellen van effectief assetmanagementbeleid assetmanagementstrategie, assetmanagementdoelstellingen en een format voor assetmanagementplannen. Pragma beschikt over stappenplannen om aan deze elementen inhoud te geven.
  • Onderhoudsconcepten op basis van FMECA en RCM opstellen. Hierbij wordt op basis van de ervaringen die bijvoorbeeld een waterschap heeft met de criticaliteit van de assets, een methode geselecteerd en toegepast.
  • Onderhoudsoptimalisatie. Na jaren onderhoud en registratie van storingen, kan een optimalisatie ervan leiden tot minder onnodige onderhoudsactiviteiten.
  • Informatiemanagement. Op basis van de doelstellingen en werkprocessen bepalen van de informatiebehoefte, toetsing in welke mate de huidige informatiesystemen hierin voorzien en aanbevelingen doen voor de informatievoorziening.
  • Life Cycle Management: het vooraan in de levenscyclus inbedden van gebruiks- en onderhoudservaringen.
  • Configuratiebeheer richten en inrichten.
  • Werkstroombeheersing richten en inrichten.
  • Magazijn- en voorraadbeheer richten en inrichten.
  • Prestatiemanagement richten en inrichten.

Invloed cultuur op assetmanagement

Pragma-consultant Robert van Grunsven MSc  onderzocht als een van de eersten de invloed van de organisatiecultuur op het realiseren van assetmanagementdoelstellingen. In zijn thesis voor de studie Asset Management Control beschrijft hij hoe een assetmanagementcultuur eruit ziet en hoe gemeten kan worden in welke mate een cultuur hieraan voldoet. In een interview vertelt hij erover.

Toepassingen

Bij veel organisaties, waaronder bijna alle waterschappen, heeft Pragma projecten uitgevoerd rondom het bedrijven van assetmanagement.

Pragma hielp Delfluent bij de onderhoudsoptimalisatie. Delfluent wilde de onderhoudsconcepten optimaliseren en toetsen aan de ‘nieuwe’ risicomatrices. De wens was daarbij de leerervaring uit het onderhoudsbeheerssysteem te gebruiken. Pragma heeft dit proces gefaciliteerd, onder andere met gebruik van softwaretool ‘Asset Management Power Suite’. Hierdoor kon efficiënt een nieuwe afweging worden gemaakt en konden de resultaten worden teruggeplaatst in het Infor EAM onderhoudsbeheerssysteem.

Waterschap Zuiderzeeland wilde Maximo, een softwareprogramma voor assetmanagement, upgraden naar de nieuwste versie en het systeem gebruiksvriendelijker inrichten. Pragma stelde een plan op waarmee Zuiderzeeland op basis van een goede inventarisatie kon komen tot een nieuwe ‘blauwdruk’ van de inrichting van het systeem. Met de afdeling ICT is de upgrade doorgevoerd. Dat leverde een forse kostenbesparing op.

Informatie

Pragma helpt met een resultaatgerichte, kostenbewuste en mensgerichte aanpak om assetmanagement in de dagelijkse praktijk te integreren. Wilt u meer weten over assetmanagementsystemen en het bedrijven van assetmanagement? Neemt u dan contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden voor uw organisatie.