Loading...
Skip to content

Assetmanagement bij BRZO-bedrijven

Bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO 2015) moeten voldoen aan de BRZO-eisen. Zij hebben te maken met afdelingen die nauw moeten samenwerken, zoals de afdelingen voor kwaliteit, veiligheid, milieu, productie, engineering en technische dienst. Daar waar veel mensen en afdelingen betrokken zijn, worden er gemakkelijker fouten gemaakt. Het is daarom niet voor niets dat de toezichthouder een nieuwe inspectiemethode heeft geïntroduceerd. Assetmanagement kan helpen bij het voldoen aan de eisen en het beter samenwerken van de afdelingen.

Samenwerking tussen afdelingen noodzakelijk

De kwaliteitsafdeling zorgt meestal voor het toepassen van de kwaliteitssystemen voor kwaliteit, milieu en veiligheid: respectievelijk ISO 9001, ISO 14001 en ISO 18001. Zij moeten samenwerken met de veiligheids- en milieufunctionarissen, die naast deze normen ook nog vaak met afgeleide eisen en normen te maken hebben. Al die eisen richten zich zowel op de wijze van hoe het bedrijf georganiseerd is als op de assets die het bedrijf heeft. De nieuwbouw van assets is meestal belegd bij engineering en het beheer en onderhoud van de assets bij de technische dienst. Ook daarvoor is dus samenwerking nodig.

Inspectiemethode BRZO

Het ligt voor de hand dat daar waar veel mensen betrokken zijn, ook gemakkelijk fouten kunnen worden gemaakt. Bij deze nieuwe inspectiemethode toetst de toezichthouder veel meer op thema’s, zoals aging, dan alleen op het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) per toezichthoudende discipline (Brandweer, SZW, Wabo). Maar hoe toetst u nu intern hoe goed u het doet?

Intern toetsen volgens NTA 8620:2016

Om te kunnen beoordelen of een organisatie een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) heeft dat aan de wettelijke eisen voldoet, is een toetsingskader nodig. Daarvoor is een specifieke norm opgesteld: NTA 8620:2016. De algemene stelregel is dat als een organisatie aan deze norm voldoet, er een veiligheidsmanagementsysteem aanwezig is dat kan voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Om dit uit te voeren heeft Pragma een quickscan ontwikkeld op basis van deze norm.

Quickscan: toetsen op systeem en mens

Systematisch bekijken we, door middel van interviews en documentonderzoek, hoe een organisatie het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) heeft ingericht en toepast. Onderwerpen als rollen, verantwoordelijkheden, risicobeoordeling, wijzingenbeheer, plannen, documentatie, meten, analyseren en beheersing komen aan bod. Maar uiteindelijk zijn het de mensen die het systeem maken. Daarom is er uitgebreid aandacht aan aspecten als competenties, communicatie, bewustzijn en cultuur. Want een juiste assetmanagementcultuur versnelt het proces van verbeteren.

Samenwerken voorkomt verlies vergunning

Door de quickscan op zowel het systeem als op ‘de mens’ te richten, komen de gap’s in de organisatie naar voren, de processen en de assets. Met de gap’s wordt inzichtelijk gemaakt waar er gaten zitten in de bedrijfsvoering om te voldoen aan de normen. Waar voldoet de organisatie wel aan en waar nog niet? Pragma vertaalt dit naar een advies. Hierbij gaan we uit vanuit het bestaansrecht van de organisatie, zorgen we ervoor dat de medewerkers verantwoordelijk kunnen zijn voor hun taak en verbinden we alle schakels in de keten. Hierdoor wordt er samengewerkt aan de gemeenschappelijke doelstelling voor een veilig en rendementvol bedrijf, waarbij de vergunning op orde is en blijft.

Assetmanagement en ISO 55000

Veel organisaties voldoen aan normen als ISO 9001, ISO 14000 en ISO 18000. Daarbij wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar de aspecten kwaliteit, milieu en veiligheid gekeken. Door de nieuwe highlevelstructuur binnen de ISO-normen worden gemeenschappelijke hoofdstukken ook gemeenschappelijk beoordeeld. Voor die bedrijven is het veelal een beperkte stap om ook de assetmanagementnorm ISO 55000 als leidraad voor het beheer van hun assets te hanteren. Groot voordeel is dat het nog meer de integraliteit tussen de afdelingen benadrukt en zorgt voor een gemeenschappelijke taal en kader. Ook bedrijven die nog geen normen hebben, kunnen met de norm ISO 55000 een robuust managementsysteem inrichten dat BRZO-proof is. In de dienstverlening van Pragma wordt ISO 55000 veelvuldig als kapstok gebruikt, ook voor het inrichten van de onderhoudsprocessen en assetmanagementprocessen.

Informatie over assetmanagement bij BRZO-bedrijven

Wilt u een robuust managementsysteem dat BRZO-proof is? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over onze werkwijze.


Neem contact op

Henk Wynjeterp

Managing director

Stuur bericht

LinkedIn

Robert van Grunsven

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn