Loading...
Skip to content

Assetmanagementsysteem

Organisaties die het belang inzien van assetmanagement zijn benieuwd naar de consequenties ervan. Hoe kun je met assetmanagement aan de slag gaan? Hoe breng je je assetmanagementsysteem op orde? Moet je gaan reorganiseren of past het binnen de bestaande organisatie? Hoe wordt assetmanagement een lust en geen last?

Assetmanagementsysteem en rollen

Pragma vindt dat assetmanagement prima kan worden bedreven in de bestaande organisatie. Belangrijk is om in de organisatie nieuwe verbindingen te leggen en met de specifieke thema’s aan de slag te gaan. Bij assetmanagement is het wel van belang dat de rollen goed belegd zijn. Het moet duidelijk zijn wie de asset owner, de assetmanager en de service providers zijn. Door dit in kaart te brengen wordt vanzelf duidelijk of u als organisatie beter kunt reorganiseren of dat het een kwestie is van goed de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beleggen. Het goed beleggen van de assetmanagementrollen komt voort uit de noodzaak om een systeem op orde te hebben waarin dit geborgd is. We noemen dit het assetmanagementsysteem.

Icoon van Pragma voor asset owner - richten van de organisatieIcoon van Pragma voor asset manager - voor inrichten van de organisatieIcoon van Pragma voor service provider - voor het verrichten van werkzaamheden ten aanzien van assetsIcoon van Pragma voor asset user - de gebruiker van de assets

Gebaseerd op Cirkel van Deming

Als we praten over een assetmanagementsysteem, dan hebben we het over de inrichting van de onderhoudsorganisatie op een zodanige wijze dat processen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. Het systeem is volledig gebaseerd op de Deming-cirkel, oftewel de PDCA-cyclus die staat voor plan, do, check en act. Dat is een basis voor continu verbeteren.

INK-model en assetmanagementsysteem

Pragma helpt organisaties om assetmanagement te integreren in het eigen business model of systeem van de organisatie. Zo hebben we het assetmanagementsysteem gespiegeld op het INK-model. Dit voorkomt dat de mensen in de organisatie worden geconfronteerd met een nieuw systeem met weer nieuwe elementen. Het is de filosofie van Pragma om aan te haken op bestaande structuren.

Assetmanagementsysteem borgen met ISO 55000

Het assetmanagementsysteem is te certificeren volgens de norm ISO 55000, een internationale norm voor het implementeren van een assetmanagementsysteem. Daar waar ISO 9001 de kwaliteit borgt, is er ISO 55000 om het assetmanagementsysteem te borgen. Pragma helpt organisaties van de invoering van ISO 55000 tot aan eventuele certificering. Wij hebben daarbij oog voor uw medewerkers en de cultuur binnen de organisatie. De daadwerkelijke certificering wordt uitgevoerd door een daartoe bevoegde organisatie. Wij kennen de norm ISO 55000 als geen ander; als lid van de Normcommissie NEN en als lid van College Deskundigen Asset Management zijn wij nauw betrokken bij ISO 55000. Bekijkt u onze cases om te zien welke organisaties wij hebben ondersteund bij de implementatie van assetmanagement.

Informatie

Wilt u meer weten over assetmanagementsystemen of over certificering ervan? Neemt u dan contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden voor uw organisatie.