Loading...
Skip to content

Boek risicodenken binnen de waterwereld

Om de kennis te bundelen ten aanzien van risicocategorieën is in 2008 het project ‘Risicodenken’ opgestart. Samen met diverse organisaties uit de watersector is er gezocht naar een generiek model ‘Risicodenken’, dat goed is onderbouwd en in de praktijk toegepast kan worden. Het resultaat is opgeslagen in het boek ‘Risicodenken’. Op 29 september a.s. wordt een ‘Op weg naar huis’ bijeenkomst georganiseerd waar het boek gepresenteerd zal worden (zie www.waternetwerk.nl/agenda).

Het boek ‘Risicodenken’ vertaalt de risicomanagementtheorie naar de risico-managementpraktijk binnen de watersector. Het geeft de medewerkers van technische en ecologische watersystemen een handvat bij het toepassen van risicomanagement-afwegingen in de praktijk. ‘Risicodenken’ is geschreven voor beleids-makers, maintenance engineers en asset- en, instandhoudingsmanagers binnen de waterwereld. Kijk op de site www.risicodenken.nl voor meer informatie