Loading...
Skip to content

Paspoort

Organisatie
Havenbedrijf Rotterdam
Project
Certificering op ISO 55000
Assets
12.000 ha haventerrein, 3.500 ha waterbodem, 104 steigers, 200 km weg
65 kilometer kademuur, 20 patrouillevaartuigen, 36 radarposten
Resultaat
Assetmanagementsysteem gecertificeerd

Certificering Havenbedrijf Rotterdam

12.000 hectare haventerrein, 65 kilometer kademuur, 36 radarposten, vele hectare waterbodem, steigers, wegen, pontons en spoorinfra. Deze assets van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. vragen om strategisch assetmanagement. Pragma hielp het havenbedrijf om het assetmanagementsysteem op certificeerbaar niveau te brengen. En dat het havenbedrijf daarin is geslaagd, is zeker. Lloyds Register deed een audit en certificeerde het assetmanagementsysteem op basis van PAS 55 (inmiddels opgevolgd door ISO 55000).

Certificering assetmanagement

Organisaties als het Havenbedrijf Rotterdam werken al langere tijd aan onderhoudsmanagement en assetmanagement. Zij willen optimale prestaties uit hun assets halen, binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten. Om te weten of je als organisatie hierin bent geslaagd, kun je dit laten toetsen.

Goed assetmanagement bedrijven

Als beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied is het Havenbedrijf verantwoordelijk voor veel assets. Daarom is goed assetmanagement van groot belang. Paul de Beijer, directeur Asset Management van Havenbedrijf Rotterdam: ‘We wilden weten of we goed assetmanagement bedrijven. We wilden efficiënter beheren, het proces structureren en integraal naar onze assets kijken. Niet alleen in de beheerfase, maar van de geboorte tot de sloop van een asset.’

We wilden integraal naar onze assets kijken, ze efficiënter beheren en het proces structureren.

 

In korte tijd resultaat

Het programma had een korte doorlooptijd. Annemarie Burgemeester, programmamanager world class asset management: ‘De deadline was tien maanden na de gap-analyse. Halverwege werd de scope van de fysieke assets uitgebreid met onder andere de radarposten en vaartuigen. Het resultaat is gehaald door een resultaatgerichte organisatie, een goed plan, hardwerkende mensen en snelwerkende methoden als de Scrum Agile-methodiek, waarbij het team tweemaal per week kort stilstaat bij de afwijkingen.’

Certificaat als resultaat

Eerst is in kaart gebracht wat nodig is voor certificering. Voor de gap-analyse zocht Pragma samenwerking met Lloyd’s. Daarna deed Pragma een voorstel om te komen tot de certificering en werd het assetmanagementsysteem op certificeerbaar niveau gebracht. Met als resultaat een certificaat PAS 55.

Workshops voor draagvlak assetmanagement

De Beijer: ‘Het nieuwe proces rondom assetmanagement lukt alleen als de werkvloer het omarmt. Bijna 150 man krijgt ermee te maken, of dat nu gaat om het hele proces of om procedures, vergunningen of risicomanagement. We moeten gaan denken in bedrijfswaarden en risico’s.’ Burgemeester: ‘Pragma verzorgde samen met een andere partij een reeks workshops om de mensen hiervan bewust te maken. Daarmee wordt de zachte kant van assetmanagement iets grijpbaars.’

Certificering was ‘uniek project’

Robert van Grunsven, consultant van Pragma: ‘Voor zover bekend is Rotterdam de eerste haven ter wereld die de PAS 55 heeft gekregen. De omvang van de assets (2,5 miljard euro) en de diversiteit aan assetsoorten maakte het tot een uniek project. Met het gewenste certificaat als resultaat.’

Waarom Pragma?

Annemarie Burgemeester: ‘Na een zorgvuldig inkoopproces met meerdere partijen, viel de keuze op Pragma. We kozen Pragma vanwege haar deskundigheid, de logica van het plan hoe het doel te bereiken, de samenwerking met Lloyd’s en de aandacht voor het menselijk aspect in de organisatie.’

Interesse in certificering van uw assetmanagementsysteem?

Bent u benieuwd naar de certificeerbaarheid van uw assetmanagementsysteem? Neem contact met ons op.


Gerelateerde cases

Assetmanagement bij Provincie Overijssel
Assetmanagement helpt om de prestaties, risico’s en kosten van de assets, zoals bruggen en (vaar)wegen, in balans te brengen. Het geeft de provincie Overijssel inzicht in beheer en onderhoud van de assets, zodat de provincie onderbouwde keuzes kan maken over wat goedkoper, later of gespreid kan. Pragma hielp de provincie bij de invoering van assetmanagement.
Quickscan assetmanagement bij Hollands Noorderkwartier
Pragma voerde voor HHNK een quickscan uit zodat HHNK weet wat er moet gebeuren om assetmanagement-proof te worden.
Assetmanagement in INK-model bij Scheldestromen
Waterschap Scheldestromen liet een assetmanagementscan uitvoeren omdat het onderhoudsbeleid toe was aan actualisatie. Er werd meteen een stap richting assetmanagement gezet.

Neem contact op

Robert van Grunsven

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn

Mark van Diepen

Accountmanager

Stuur bericht

LinkedIn