Loading...
Skip to content

Paspoort

Organisatie
Defensie Pijpleiding Organisatie
Project
Gap-analyse ISO 55000
Assets
Pijpleidingen, pompen, opslagtanks
Resultaat
Inzicht in verbeterpunten
Inzicht in assetmanagementsysteem

Gap-analyse ISO 55000 bij Defensie Pijpleiding Organisatie

Zijn wij klaar voor ISO 55000? Welke gaten moeten we dichten? De Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO), onderdeel van het ministerie van Defensie, wilde dat weten. Pragma zocht het voor ze uit. Het advies? Eerst de principes van assetmanagement invoeren en dit, conform ISO 55000, integreren in het meerjarenbeleid.

Gap-analyse assetmanagement

De DPO verzorgt het transport van brandstof naar militaire vliegvelden door leidingen in de grond. DPO is gecertificeerd op milieunorm ISO 14001 en daar sluit ISO 55000, de norm voor assetmanagement, volgens DPO op aan. Mevrouw Daniëlla Jansen, hoofd Staf Licence to Operate van DPO, neemt ons mee in haar verkenning. ‘We wilden weten hoe ons assetmanagement ervoor stond. We vroegen Pragma om een gap-analyse. Onze ambitie was een Plan van Aanpak om de gaten te dichten. Maar het liep iets anders dan onze ambitie.’

ISO 55000 en cultuur

Pragma voerde een gap-analyse uit op de ISO 55000-norm, aangevuld met een kennis- en cultuurmeting. Het gaat namelijk om het systeem én aandacht voor de mens. Want een systeem staat of valt met de (juiste) inzet van de mensen die ermee werken. Jansen: ‘Voor de gap-analyse deed Pragma een documentenonderzoek. Daarna volgden interviews met mensen uit de organisatie, van MT tot uitvoerenden. En workshopssessies zorgden voor de rest van de informatie. Het project verliep volgens verwachting.’

Principes assetmanagement

Jansen: ‘Uit de analyse bleek dat we eerst het begrip assetmanagement moesten begrijpen en leren hanteren. ISO 55000 vraagt erom na te denken over leiderschap en de organisatie daarop in te richten. We moesten dus eerst de assetmanagementprincipes invoeren.’

Vervolg ISO 55000 en assetmanagement

Komt er nu een Plan van Aanpak om de gaten te dichten? ‘Voorlopig niet. We waren te ambitieus en staan aan de vooravond van een grote reorganisatie. Dus het is niet het juiste moment om het ISO 55000-managementsysteem te implementeren.’

De gaps zaten daar waar we die verwachtten.

Assetmanagement integreren in meerjarenbeleid

DPO gaat wel verder, maar langzamer. Jansen: ‘We starten met een programma om assetmanagement, conform ISO 55000, te integreren in het meerjarenbeleid. Onze missie, visie en strategie worden herijkt, met daarin de assetmanagementprincipes. Vanuit die basis gaan we de organisatie verder inrichten.’

Informatie

Wilt u meer weten over assetmanagement of ISO 55000? Wij helpen u graag verder; vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op.


Gerelateerde cases

Quickscan assetmanagement bij Hollands Noorderkwartier
Pragma voerde voor HHNK een quickscan uit zodat HHNK weet wat er moet gebeuren om assetmanagement-proof te worden.
Assetmanagement in INK-model bij Scheldestromen
Waterschap Scheldestromen liet een assetmanagementscan uitvoeren omdat het onderhoudsbeleid toe was aan actualisatie. Er werd meteen een stap richting assetmanagement gezet.
Certificering Havenbedrijf Rotterdam
De assets van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. vragen om strategisch assetmanagement. Pragma hielp het havenbedrijf om het assetmanagementsysteem op certificeerbaar niveau te brengen.

Neem contact op

Robert van Grunsven

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn

Henk Wynjeterp

Managing director

Stuur bericht

LinkedIn