Loading...
Skip to content

Paspoort

Organisatie
Waterschap Rijn en IJssel
Project
Opstellen onderhoudsconcept Kaumera Grondstoffenfabriek Zutphen
Assets
Kaumera Grondstoffenfabriek Zutphen
Resultaat
Een reproduceerbaar en onderbouwd onderhoudsconcept dat past binnen het beheer en onderhoud van Waterschap Rijn en IJssel
Kennisverhoging en bewustwording over methodieken en onderhoudsmanagement

Onderhoudsconcept Grondstoffenfabriek Zutphen van Waterschap Rijn en IJssel

Eind 2019 is door Waterschap Rijn en IJssel de Kaumera Grondstoffenfabriek Zutphen geopend. De eerste installatie ter wereld waar uit rest- en afvalwater de grondstof Kaumera Nereda® Gum gewonnen wordt. Omdat de Grondstoffenfabriek wordt beheerd en onderhouden door Waterschap Rijn en IJssel, was er een gedegen en onderbouwd onderhoudsconcept nodig dat past binnen de onderhoudsfilosofie van het waterschap. Pragma ondersteunde bij het opstellen van het onderhoudsconcept en de borging ervan in het onderhoudsbeheersysteem.

Grondstoffenfabriek Zutphen

Logo Kaumera nereda gumCirculariteit en duurzaamheid zijn zowel binnen profit als non-profit organisaties belangrijke speerpunten. Binnen het Nationaal Alginaat Ontwikkel Programma zijn de partners erin geslaagd Kaumera Nereda® Gum te onttrekken uit rest- en afvalwater. Kaumera is een biobased grondstof die wordt gewonnen uit slibkorrels die zich vormen bij het Nereda zuiveringsproces. Het resultaat is een veelzijdig product dat water kan absorberen en afstoten, brandvertragend is en eigenschappen heeft als bind- en lijmmiddel. Het product heeft oneindig veel toepassingsmogelijkheden, bijvoorbeeld binnen de land- en tuinbouw en de betonindustrie. Lees meer op de website van Kaumera.

Risicogestuurd beheer en onderhoud

Bij de oplevering van de Grondstoffenfabriek Zutphen is het beheer en onderhoud ervan overgedragen aan Waterschap Rijn en IJssel. Gerard van Ramshorst, beleidsadviseur technische ondersteuning bij het waterschap, heeft Pragma gevraagd om, op een passende manier, een onderhoudsconcept op te stellen voor de Grondstoffenfabriek. Gerard van Ramshorst: “Dit is een bijzondere installatie en situatie. De fabriek en het productieproces zal de komende periode stap voor stap worden geoptimaliseerd en opgeschaald. Bij het opstellen van het onderhoudsconcept moest er daarom rekening worden gehouden met mogelijke veranderingen en aanpassingen. Dit vroeg om een flexibele aanpak en een op maat gemaakt onderhoudsconcept, met als basis risicogestuurd beheer en onderhoud zoals we dat inzetten bij al onze assets.”

Onderhoudsconcept op basis van risico

Waterschap Rijn en IJssel vroeg Pragma een reproduceerbaar en onderbouwd onderhoudsconcept op basis van risico op te stellen, wat grip biedt op de onderhoudstaken aan de Grondstoffenfabriek. Een onderhoudsconcept dat uit te breiden is naar gelang de ontwikkelingen in de Grondstoffenfabriek en kan worden geoptimaliseerd om een nog betere balans tussen prestaties, risico’s en kosten te creëren. Concreet vroeg Waterschap Rijn en IJssel aan Pragma de volgende producten:

  • Advies op de aanpak voor het opstellen van een onderhoudsconcept wat aanpasbaar is en past binnen het onderhoudsmanagement van Waterschap Rijn en IJssel
  • Het onderhoudsconcept op basis van risico
  • Borgen van het onderhoudsconcept (objectdecompositie en preventieve onderhoudsplannen) in het onderhoudsbeheersysteem

Pragma stelt vaker onderhoudsconcepten op voor Waterschap Rijn en IJssel, zoals het onderhoudsconcept voor de Nereda® afvalwaterzuivering. Deze afvalwaterzuivering zorgt voor de slibkorrels die worden gebruikt bij het Kaumera extractieproces. Pragma kent de afdeling Technische Ondersteuning en is bekend met de onderhoudsfilosofie van het waterschap.

De aanpak

Door middel van het uitvoeren van een multicriteria-analyse is eerst geanalyseerd welke aanpak het best passend was voor de fabriek en het waterschap. Omdat het gaat om een nieuwe fabriek met een nieuw product en nieuwe processen, is het bijna zeker dat de fabriek in de nabije toekomst zal veranderen. Daarom moest het project pragmatisch worden benaderd, rekening houdend met de bestaande systematiek en onderhoudsfilosofie van het waterschap.

Toenmalig Pragma-consultant Sigi Marell: “Bij het opstellen van het onderhoudsconcept is de kennis over onderhoud van de onderhoudstechnici van het waterschap gebruikt. Hun ervaringen met andere assets hebben we gebruikt bij deze nieuwe installatie. De insteek is dat op basis van de ervaringen die worden opgedaan en de ontwikkelingen van de Grondstoffenfabriek, het onderhoudsconcept op praktische wijze kan worden aangepast en de risico’s toch continu voldoende beheerst zijn. Dit past binnen de lerende organisatie van Waterschap Rijn en IJssel.”

Op basis van het advies is er een aanpak gehanteerd om het onderhoudsconcept volgens een FMECA-methodiek is vast te stellen. Door intensief contact tussen belanghebbenden ontstond er kruisbestuiving van kennis binnen de diverse specialismen van technische ondersteuning, maintenance engineering, zuiveringstechnici en monteurs.

Het resultaat: een geborgd onderhoudsconcept

Kaumera grondstoffenfabriek van bovenafUiteindelijk is het onderhoudsconcept gevalideerd en geborgd in het onderhoudsbeheersysteem, zodat het is opgenomen in de werkprocessen van Waterschap Rijn en IJssel. Het onderhoudsconcept is aanpasbaar en schaalbaar aan de hand van de ervaringen die worden opgedaan. Hiermee is het fit voor de toekomst. Eventuele veranderingen aan de installatie worden verwerkt aan de hand van een revisieproces (Management of Change).

“Door actief met het waterschap samen te werken is het gelukt om een steentje bij te dragen aan circulariteit, waarmee de steeds schaarser wordende grondstoffen worden teruggewonnen uit de rest- en afvalwaterketen.”

Gerard van Ramshorst: Dit was een interessante, leerzame exercitie. Het is prettig samenwerken met Pragma. We delen graag onze kennis en ervaring met elkaar.

Het onderhoud in de toekomst

Het product is in feite een tussenproduct, gelet op de ontwikkeling en opschaling van de installaties. De installaties draaien en gaandeweg zal worden ervaren of de juiste keuzes zijn gemaakt. De gehanteerde aanpak maakt het mogelijk om eenvoudig het onderhoudsconcept bij te stellen en uit te breiden.

Gerard van Ramshorst van het waterschap: “De uitdaging in dit project was dat er een aanpak op maat moest worden gemaakt. De eis was een gedegen onderhoudsconcept dat op termijn is uit te breiden en aan te passen. Dat is gelukt. Wij zullen de gehanteerde werkwijze en adviezen meenemen in het verbeteren van ons onderhoudsmanagement. Want we zijn een lerende organisatie en volop aan het innoveren.”

Waterschap Rijn en IJssel is bezig met digital twin toepassing.Waterschap Rijn en IJssel werkt momenteel aan een ‘digital twin’ toepassing van de Grondstoffenfabriek. Hiermee komt er een virtuele representatie van de fabriek beschikbaar waardoor monteurs en technici het werkstroomproces intuïtief op afstand kunnen activeren. Het waterschap verkent tevens de mogelijkheden voor het koppelen van modellering aan het onderhoudsbeheersysteem.

Het was meer dan verwacht een intensief, maar ook vooral een leerzaam traject. Het project heeft kennisverhoging en bewustwording over de toegepaste methodieken en onderhoudsmanagement opgeleverd.

Meer informatie over het opstellen van onderhoudsconcepten?

Wilt u ondersteuning bij het opstellen, implementeren of optimaliseren van onderhoudsconcepten voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op.


Gerelateerde cases

Optimaliseren onderhoudsconcepten met Power Suite bij Vitens
Om de assets de zorgen voor schoon drinkwater betrouwbaar en betaalbaar te houden, is goed onderhoud nodig. Power Suite en RCM helpen daarbij, bleek bij Vitens’ productiebedrijf Eemdijk.
Optimalisatie onderhoudsconcepten met Power Suite bij Teijin Aramid
Pragma faciliteerde voor Teijin Aramid de optimalisatie van onderhoudsconcepten. Het resultaat: verhoogde kosteneffectiviteit en betrouwbaarheid.
Optimalisatie onderhoudsconcepten met Power Suite bij Delfluent
Zuiveren van afvalwater is belangrijk voor de gezondheid van mens en natuur. Maar ook de kosten spelen een rol. Delfluent vroeg aan Pragma om een optimalisatie van de onderhoudsconcepten.