Loading...
Skip to content

Paspoort

Organisatie
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Project
Ontwikkeling van Infor EAM (nu HxGN EAM) inclusief advies over assetmanagement en informatiemanagement
Klanttevredenheid
8
Assets
Persleidingen en waterzuiveringsinstallaties
Stuwen en gemalen, dijken en wegen, bruggen en sluizen
Resultaat
Ingericht OBS Infor EAM met up-to-date gegevens voor betrouwbare stuurinformatie

Ontwikkeling van Infor EAM voor hoogheemraadschap HHNK

Sinds 1 december 2017 ondersteunt Pragma het applicatiebeheer van het onderhoudsbeheersysteem Infor EAM (huidige naam van de software is HxGN EAM) voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Pragma werd hiervoor geselecteerd na een Europese aanbesteding van HHNK en adviseert de afdelingen van HHNK op het gebied van assetmanagement en informatiemanagement, ondersteunt bij de inrichting van Infor EAM en op functioneel vlak. Ook denkt Pragma mee bij het terugbrengen van het applicatielandschap van HHNK en het zo veel mogelijk onderbrengen van diverse functionaliteiten in Infor EAM.

Infor EAM en HHNK

HHNK is verantwoordelijk voor de waterschapstaken in het deel van Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal (inclusief Texel). Een groot deel van Noord-Holland ligt beneden zeeniveau. Dat betekent dat er veel werk moet worden verzet om het droog te houden. Hiervoor worden assets ingezet zoals stuwen, gemalen, dijken, wegen, bruggen en sluizen. Voor andere waterschapstaken worden assets als persleidingen en waterzuiveringsinstallaties ingezet. Deze assets moeten beheerd en onderhouden worden zodat ze de gewenste prestaties leveren en HHNK de taken kan uitvoeren voor de burgers en bedrijven in het gebied. Om de assets optimaal te beheren heeft HHNK in 2005 het onderhoudsbeheersysteem (OBS) Infor EAM in gebruik genomen bij de afdelingen Waterketen en Watersystemen.

Ontwikkeling van assetmanagement en Infor EAM binnen HHNK

HHNK is continu bezig met het optimaliseren van diverse beheer- en onderhoudsprocessen. Zo was aanvankelijk de Line of Sight niet optimaal ingericht, waardoor de werkprocessen binnen de clusters Waterveiligheid, Waterketen en Watersystemen niet in lijn waren met de organisatiedoelstellingen. Pragma ondersteunt de clusters bij het ontwikkelen van het OBS en de vertaling van diverse operationele processen naar IT-oplossingen. Hierdoor sluiten processen beter op elkaar aan, worden de gegevens op een juiste manier vastgelegd en integraal inzichtelijk gemaakt voor verdere analyses en professionalisering. HHNK wil met Infor EAM de assetmanagementprocessen optimaal ondersteunen, innoveren en voldoen aan de zorgplicht.

Van vraagstuk naar implementatie

Elk vraagstuk wordt vanuit de bedrijfsvoering benaderd. Wat is het precies het probleem? Welke afdelingen zijn erbij betrokken? Op basis van het assetmanagementvraagstuk uit de business wordt onderzocht hoe Infor EAM kan ondersteunen bij de oplossing. Nadat de oplossing technisch gereed is, zorgen de consultants van Pragma dat de eindgebruikers ook daadwerkelijk met de nieuwe functionaliteit gaan werken. Dit kan in vorm van uitleg op de werkvloer, gebruikerstraining (met rollenspellen) en documentatie.

Projectmatig ontwikkelde projecten Infor EAM voor Waterveiligheid

Sinds 2017 zijn er diverse vraagstukken opgelost in het onderhoudsbeheersysteem, onder andere op het gebied van risicogestuurd beheer en onderhoud met de prioscore, de decompositie volgens NEN 2767, het leggen van de koppeling met GIS, het inspectieproces volgens de Digigids en mobiel werken met de Infor app en controlelijsten.

Configuratiebeheer volgens NEN 2767

De decompositie is binnen HHNK ingericht volgens de NEN 2767. Dit is een veelgebruikte standaard bij infrastructurele werken. Er is voor deze standaard gekozen vanwege de hiërarchie tussen onderdelen voor rapportages en de conditiescore bij inspecties. De decompositie van het gehele areaal is opgeslagen in Infor EAM en in GIS. Waarbij GIS het bronbestand is en met Infor EAM wordt gesynchroniseerd. Pragma-consultants ondersteunden bij de inrichting in Infor EAM, het doorvoeren van de unieke codes volgens NEN 2767 en het leggen van de koppeling met GIS.

Inspectieproces

Het inspectieproces wordt volledig ondersteund in Infor EAM, waarbij de gebiedsbeheerder een melding aanmaakt en de objectbeheerder de opdracht geeft. De Digigids wordt gebruikt als schadebeeldcatalogus en verschillende elementen berekenen een urgentieklasse. De objectbeheerder kiest de onderhoudsmaatregel en zet deze in Infor EAM om naar een werkorder. Hierbij worden foto’s toegevoegd en worden de kosten van de onderhoudsactiviteiten ingeschat. Ondersteuning van het inspectieproces in Infor EAM heeft een effectievere en kortere doorlooptijd als resultaat.

Inspectieproces volgens Digigids

Risicomanagement met prioscore

Cluster Waterveiligheid had de wens om een risicogestuurde methode te ontwikkelen voor het inspectieproces in Infor EAM, zodat budgetten zo optimaal mogelijk worden besteed. Bij risicogestuurd beheer en onderhoud worden onderhoudsactiviteiten op basis van risicoreductie, kosten en levensduur geprioriteerd aan de hand van de bedrijfswaarden van HHNK. Met deze methode wordt op een eenduidige en systematische wijze een technisch-economische afweging gemaakt over het tijdstip van uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden. Pragma ondersteunde bij het doorontwikkelen van de methode, het toepasbaar maken in de processen ‘Inspecteren’ en ‘Onderhouden’ en het vertalen van de oplossing in Infor EAM. De data wordt gevisualiseerd in Power BI en deze informatie wordt gebruikt voor de onderbouwing aan het managementteam. Erwin Hogema-Schoen, informatiemanager bij HHNK werkte prettig samen aan deze deelopdracht met Pragma-consultant Sigi Marell. “Vooraf hebben we de velden en datastromen in beeld gebracht waardoor de realisatietijd van het project kort was. Er zijn efficiëntieslagen gemaakt door het werken met de prioscore”.

Risicomatrix gebruikt bij prioscore

HHNK over de doorontwikkeling binnen Waterveiligheid

Informatiemanagers van HHNK, Dennis Stam en Erwin Hogema-Schoen vertellen: “Vanwege de doorontwikkeling van Infor binnen HHNK, neemt de tevredenheid bij de gebruikers van Infor toe. Daardoor gebruikt iedereen het OBS zoals het hoort en is het OBS altijd leidend. Wij zijn erg positief over het werken met de prioscore. Hierdoor is er áltijd een goede afweging te maken tussen kosten, prestaties en risico’s. De objectbeheerders zijn van ‘puur onderhoud’ naar ‘risicogestuurd onderhoud’ gegaan; dat is een andere mindset. Met de resultaten uit de prioscore kunnen de juiste gesprekken worden gevoerd met het managementteam en bestuur. Dat is een positieve ontwikkeling.”

Vanwege de doorontwikkeling van Infor binnen HHNK, neemt de tevredenheid bij de gebruikers van Infor toe. Daardoor gebruikt iedereen het OBS zoals het hoort en is het OBS altijd leidend.

Meer weten over assetmanagement en Infor EAM?

Maakt uw organisatie ook gebruik van Infor EAM en wilt u het onderhoudsbeheersysteem doorontwikkelen aan de hand van uw werkprocessen? Neem dan eens contact met ons op. Wij helpen u graag!


Gerelateerde cases

Terugblik op implementatie van Ultimo met Hoogheemraadschap HHSK
HHSK koos voor Ultimo als onderhoudsbeheersysteem en zocht daarbij een implementatiepartner. Pragma kreeg na een Europese aanbesteding de opdracht om Ultimo te implementeren bij de afdelingen Watersystemen en Afvalwaterketen. In deze uitgebreide reference case blikken we met HHSK terug op de implementatie en de businesscase.
Scan onderhoudsbeheersysteem bij Infraspeed HSL
Pragma onderzocht het onderhoudsbeheersysteem van Infraspeed - HSL op bruikbaarheid. Na de scan van het OBS is er een prioritering aangebracht, een stappenplan opgesteld en het onderhoudsbeheersysteem geüpdatet.
Informatiemanagement bij Rijkswaterstaat Zee & Delta
Goed informatiemanagement geeft een basis voor keuzes en controle. Maar wat willen we weten over onze assets, welke werkprocessen willen we managen en hoe vertalen we dat naar een onderhoudsbeheersysteem (OBS)? Pragma implementeerde een OBS bij Rijkswaterstaat Zee & Delta, richtte dit in, trainde de gebruikers en houdt nu als applicatiebeheerder het onderhoudsbeheersysteem in de lucht.