Loading...
Skip to content

Paspoort

Organisatie
Delfluent
Project
Optimalisatie onderhoudsconcepten met Power Suite
Assets
2 waterzuiveringsinstallaties, 18 pompstations
Resultaat
Kostenbesparing

Optimalisatie onderhoudsconcepten met Power Suite bij Delfluent

Zuiveren van afvalwater is belangrijk voor de gezondheid van mens en natuur. Maar ook de kosten spelen een rol. Logisch dus dat het onderhoud van de installaties efficiënt en effectief moet zijn. Daarom vroeg Delfluent aan Pragma om een optimalisatie van de onderhoudsconcepten. Met een kostenbesparing als resultaat.

Regelmatig onderhoudsconcepten optimaliseren

Delfluent Services BV is de private beheerder van twee waterzuiveringsinstallaties en 18 pompstations in de Haagse regio. In opdracht van hoogheemraadschap van Delfland zorgt zij voor het inzamelen en zuiveren van afvalwater van anderhalf miljoen mensen en 40.000 bedrijven. Dat vraagt omvangrijke installaties en dito onderhoudskosten. ’Regelmatige optimalisatie van onderhoudsconcepten kan kosten besparen’, aldus Johan de Visser, maintenance manager van Delfluent Services BV. ‘Wij vroegen Pragma om dat voor onze waterzuiveringsinstallatie in Den Hoorn te onderzoeken. Eerder deed Pragma dat al voor de installatie in Den Haag. Gelukkig kwam Pragma bij de tender weer als beste uit de bus. Dat maakt vergelijking tussen beide installaties beter.’ Voor het verwerken van de data zette Pragma de softwaretool Power Suite in.

Optimaliseer regelmatig je onderhoudsconcepten. Dat kan kosten besparen.

Frequentie onderhoudsregels omlaag

Yvette Zuidwijk, coördinator asset management en planning, is blij met de gelijktrekking van beide zuiveringsstations. ‘Door de uniformiteit kunnen we nu vergelijkbare analyses maken’. Dankzij de evaluatie van de onderhoudsconcepten kan ook flink worden bespaard op onderhoudsuren. ‘Sommige objecten inspecteerden we te vaak. De frequentie van die onderhoudsregels kan omlaag. Andere onderhoudsregels gaan zelfs vervallen omdat op grond van de storingshistorie en de basisprincipes voor onderhoudsregels blijkt dat inspectie niets oplevert’, aldus Yvette Zuidwijk.

Draagvlak voor onderhoudsconcepten

Yvette Zuidwijk en Pragma brainstormden met groepen medewerkers. ‘Samen beoordeelden we de onderhoudsconcepten en pasten ze aan. Dat leverde draagvlak op. En de medewerkers zien dat we beter storingen kunnen analyseren als de oorzaak ervan in het onderhoudsbeheersysteem (OBS) is aangegeven.’ Ook leverden de sessies nieuwe inzichten op, zoals het risico op gevolgkosten. ‘Uitval van een metertje kan hoge gevolgkosten hebben door claims en boetes. Het metertje zelf kost bijna niets, maar het uitstaan ervan wel.’

Leren van elkaar

‘Wat we van dit traject hebben geleerd, is dat we bepaalde zaken van te voren beter moeten afspreken om discussie achteraf te voorkomen’, aldus De Visser. ‘Bij veranderde invalshoeken moet je teruggaan naar het oorspronkelijk plan. Waarom willen we daarvan afwijken? Wat zijn de consequenties? Gelukkig is alles prima opgelost.’

Minder onderhoudstaken

Delfluent moet nog even wachten op het resultaat van de optimalisatie omdat eerst het onderhoudsbeheersysteem wordt geüpdatet. De Visser: ‘Over een half jaar verwachten we dat we minder uren aan preventief werk besteden omdat we minder onderhoudstaken hebben. Kortom, we verwachten dat we de mensen effectiever en efficiënter inzetten.’

Informatie

Wilt u weten hoe u kosten kunt besparen door optimalisatie van onderhoudsconcepten? Neemt u dan contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over.


Gerelateerde cases

Optimalisatie van onderhoudsconcepten met Power Suite bij Brabant Water
Installaties worden vaak onderhouden op basis van kennis en ervaring van mensen. Dat is niet altijd efficiënt en bovendien nogal kwetsbaar. Hoe kom je nu van mensafhankelijk naar systeemafhankelijk onderhoud? Pragma hielp Brabant Water met het inrichten van onderhoudsprocessen op basis van RCM.
Risicoanalyse met Power Suite voor opslagbedrijf Oiltanking
Opslagbedrijf Oiltanking vroeg Pragma om, samen met hun ingenieurs, risicoanalyses uit te voeren voor hun terminals over de hele wereld met behulp van de softwaretool Asset Management Power Suite.
Optimaliseren onderhoudsconcepten met Power Suite bij Vitens
Om de assets de zorgen voor schoon drinkwater betrouwbaar en betaalbaar te houden, is goed onderhoud nodig. Power Suite en RCM helpen daarbij, bleek bij Vitens’ productiebedrijf Eemdijk.