Loading...
Skip to content

Paspoort

Organisatie
Teijin Aramid
Project
Optimalisatie onderhoudsconcepten met Power Suite
Assets
Pulp-plant, poly-plant, tanks, roerwerken en pompen
Resultaat
Hogere kosteneffectiviteit
Hogere betrouwbaarheid

Optimalisatie onderhoudsconcepten met Power Suite bij Teijin Aramid

Voor de productievestiging van Teijin Aramid in Arnhem faciliteerde Pragma de optimalisatie van onderhoudsconcepten. Door gebruik te maken van historische storingsgegevens en de ervaring van de medewerkers, konden de onderhoudsconcepten na drie jaar gebruik worden verbeterd. ‘Immers, een onderhoudsconcept hoort levend te zijn’, aldus de toenmalig maintenance manager Ad de Ruiter van Teijin, een bedrijf in garens, vezel en pulp van aramide. Het resultaat van deze verbeterslag? Een verhoogde kosteneffectiviteit en betrouwbaarheid van de assets.

Optimalisatie onderhoudsconcepten

Al in 2007 hielp Pragma het bedrijf Teijin Aramid B.V. met het opstellen van een onderhoudsconcept voor een pulpinstallatie, op basis van de FMECA-methodiek (Failure Mode Effect Criticality Analysis) en met behulp van softwaretool Power Suite. Doordat deze pulpinstallatie nieuw was, kon men toen geen gebruik maken van onderhoudshistorie. Drie jaar later wilde Teijin Aramid het onderhoudsconcept van de pulpinstallatie optimaliseren met de aanwezige kennis die men had verkregen van de installatie. Zo moest naast de ‘Plan’ en ‘Do’ actie nu ook de ‘Check’ en ‘Act’ actie volgen. Het doel was om middels deze verbeterslag de kosteneffectiviteit en betrouwbaarheid van de installatie te verhogen.

Opstellen onderhoudsconcept

Teijing Aramid maakt het product Twaron, waarvan onder andere kogelwerende vervoersmiddelen, helmen en transportbanden worden gemaakt. De vestiging in Arnhem bestaat uit twee plants. De poly-plant bestaat uit kleine tanks, roerwerken en pompen. Veel installaties dienen hier explosieveilig te zijn. De pulp-plant kenmerkt zich door de ‘mechanische’ verwerking van de aramidevezels. Binnen de productievestiging in Arnhem is de afdeling Projects & Maintenance verantwoordelijk voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden, modificatie en nieuwbouwprojecten van de assets. Om de organisatie binnen Teijin Aramid zo weinig mogelijk te belasten met de analyse, heeft Pragma veel werk zelfstandig kunnen verrichten. Pas in de beslissingsfase is er een brede groep uitgenodigd die gezamenlijk keuzes maakte over onderhoudsconcept.

Verzamelen storingsdata

Allereerst begon Pragma met het verzamelen van de stortingsdata uit SAP. De data werden van grof naar fijn gesorteerd, gegroepeerd en geanalyseerd, gebruikmakend van een ‘Pareto-Analyse’. Vervolgens zijn de in gebruik zijnde onderhoudsconcepten verzameld van de objecten waar de meeste repeterende storingen op waren weggeschreven. Ook zijn de onderhoudsconcepten verzameld waar nog helemaal geen storingen op waren gemeld. Immers, te weinig onderhoud kost geld, maar te veel onderhoud ook.

Analyseren storingsdata en onderhoudsconcepten

Voor de analyse van de storingsdata versus de onderhoudsconcepten, verwerkte Pragma de gegevens in een presentatie en deelde deze met Teijin. Bij deze presentatie waren aanwezig de oorspronkelijke werkgroep die de onderhoudsconcepten had opgesteld in 2007, de maintenance manager en de productiemanager. Gezamenlijk is hierin bepaald voor welke technische installatieonderdelen de onderhoudsstrategie moest worden aangepast.

Aanpassen onderhoudsstrategie en onderhoudsconcept

In werkgroepverband zijn vervolgens de aanpassingen gerealiseerd. Hierbij is bekeken welke onderhoudstaken binnen het onderhoudsconcept aangepast moesten worden aan de hand van drie basisregels:

  • De maatregel moet technisch haalbaar zijn
  • De maatregel moet het risico reduceren tot een aanvaardbaar niveau
  • De maatregel moet de moeite waard zijn (kostenefficiënt)

Kosteneffectief en betrouwbaar!

Doordat de onderhoudsconcepten zijn geoptimaliseerd op basis van historische storingsfeiten, is de regelkring, ‘de PDCA-cirkel’, gesloten. Hierdoor zijn de kosteneffectiviteit en betrouwbaarheid via de installatie toegenomen. Daarnaast zijn de storingsdata intensief gebruikt waardoor de interne bewustwording rondom goede storingsregistratie is verhoogd. Ad de Ruiter, destijds manager Projects & Maintenance bij Teijin Aramid BV: ‘Door gezamenlijk binnen dit project met de productie en de technische dienst de onderhoudsconcepten te optimaliseren, hebben we meer draagvlak gekregen voor wat we als afdeling toevoegen binnen Teijin Aramid’. Jack Mies die als consultant van Pragma nauw betrokken was bij het project, is enthousiast over het project. ‘Wat ik mooi vind aan dit project is dat we de cirkel rond krijgen en dat de effort die er in 2007 is ingestoken, zijn meerwaarde heeft bewezen. Ook is het goed dat we gefocust hebben op een select aantal onderhoudsconcepten; hierdoor hebben we gericht de performance killers aangepakt.’

Er wordt altijd eerst goed geluisterd door de Pragma-consultants en van daaruit verder gebouwd aan een gedegen verbetering.

Waarom koos Teijin Aramid voor Pragma?

Ad de Ruiter, destijds Manager Projects & Maintenance, Teijin Aramid BV over Pragma: ‘Wij hebben al jaren een prettige relatie met Pragma en zijn adviseurs. Pragma kenmerkt zich door een goede klantgerichtheid, professionaliteit en flexibiliteit in het creëren van oplossingen. Er wordt altijd eerst goed geluisterd en van daaruit verder gebouwd aan een gedegen verbetering.’

Informatie

Wilt u meer weten over het opstellen of optimaliseren van onderhoudsconcepten of over assetmanagement? Neemt u dan contact met ons op.


Gerelateerde cases

Optimalisatie van onderhoudsconcepten met Power Suite bij Brabant Water
Installaties worden vaak onderhouden op basis van kennis en ervaring van mensen. Dat is niet altijd efficiënt en bovendien nogal kwetsbaar. Hoe kom je nu van mensafhankelijk naar systeemafhankelijk onderhoud? Pragma hielp Brabant Water met het inrichten van onderhoudsprocessen op basis van RCM.
Onderhoudsconcept Grondstoffenfabriek Zutphen van Waterschap Rijn en IJssel
Pragma ondersteunde Waterschap Rijn en IJssel bij het opstellen en borgen van het onderhoudsconcept voor de Kaumera Grondstoffenfabriek Zutphen.
Optimaliseren onderhoudsconcepten met Power Suite bij Vitens
Om de assets de zorgen voor schoon drinkwater betrouwbaar en betaalbaar te houden, is goed onderhoud nodig. Power Suite en RCM helpen daarbij, bleek bij Vitens’ productiebedrijf Eemdijk.

Neem contact op

Marco Aberkrom
Marco Aberkrom

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn

Henk Wynjeterp

Managing director

Stuur bericht

LinkedIn