Loading...
Skip to content

Paspoort

Organisatie
Waterbedrijf Vitens
Project
Optimaliseren onderhoudsconcepten met Power Suite
Klanttevredenheid
9
Assets
93 productiebedrijven, 1200 putten en pompen
490.000 km waterleidingen, 800 zandfilters
500 reinwaterreservoirs, 58 onthardingsreactoren
Resultaat
Doelmatiger onderhoud
Lagere onderhoudskosten

Optimaliseren onderhoudsconcepten met Power Suite bij Vitens

In Nederland drinken we kraanwater, van jong tot oud. Voordat het water schoon en veilig uit de kraan stroomt, legt het een lange weg af langs putten, pompen, filters en leidingen. Om deze assets betrouwbaar en betaalbaar te houden, is goed onderhoud nodig. Power Suite en RCM helpen daarbij, bleek bij Vitens’ productiebedrijf Eemdijk.

Vitens wilde weten of zij de juiste onderhoudstaken uitvoeren, of het onderhoud doelmatiger kon, hoe gedrag van assets kon worden voorspellen en of de RCM-methodiek een positieve bijdrage levert aan het assetmanagementproces. Om dit te onderzoeken, ging Pragma als volgt te werk.

Van data tot strategische discussie

Pragma verzamelde met softwaretool Power Suite gegevens over de assets van Eemdijk. De assets werden per groep in kaart gebracht, bijvoorbeeld ‘type filter’. De structuurboom in Power Suite werd geoptimaliseerd. De ervaringsdeskundigen en de Pragma-consultants legden per asset de functie en prestatie vast, gevolgd door de wijze waarop de asset kan falen. Vervolgens is het risico als gevolg van het falen bepaald met de bedrijfswaarden van Vitens.

Onderhoudsconcepten met RCM

RCM bleek voor Vitens een bruikbare methode voor het opstellen van onderhoudsconcepten, in lijn met die van assetmanagement. Of preventief onderhoud doelmatig is, wordt gebaseerd op effectiviteit, de mate van risicoreductie en of het economisch rendabel is. Pragma gebruikte hiervoor Power Suite. Het algoritme in Power Suite maakt inzichtelijk wat de toegevoegde waarde is van het huidig onderhoud en geeft aan waar en hoe het huidig onderhoud geoptimaliseerd kan worden. Bijvoorbeeld door het aanpassen van onderhoudsintervallen of door het kiezen voor storingsafhankelijk onderhoud.

Doelmatiger onderhoud assets

Annelore de Groot, beleidsadviseur bij Vitens: ‘Uit een eerste analyse blijkt dat de assets van Eemdijk doelmatiger onderhouden kunnen worden, waarbij de onderhoudskosten omlaag kunnen. RCM bleek een goede methodiek voor het opstellen van onderhoudsconcepten voor onze assets. De verzamelde gegevens, geven ons bruikbare informatie over de assets, zoals faalfrequentie, de oorzaak en de onderhoudskosten. We kunnen nu ook een scherpere koppeling maken tussen de regionale verschillen van onze assets en de onderhoudsfrequentie. Immers, in de ene regio zorgt de kwaliteit van het water voor bijvoorbeeld eerdere vervuiling van een filter dan in de andere regio. Hierdoor kunnen we gericht strategisch sturen op onderhoud. Wij als collega’s leerden hoe andere disciplines op een andere manier, vanuit hun eigen vakgebied, naar dezelfde assets kijken. We voeren nu een meer strategische discussie, niet op basis van aannames maar op basis van feiten. We realiseren ons dat we op termijn taken wellicht moeten herverdelen. We hebben nu de basis gelegd voor continue verbeteren. Power Suite vergemakkelijkt dit.’

Waarom Pragma?

Waarom koos Vitens voor Pragma? Annelore de Groot, beleidsadviseur bij Vitens: ‘De consultants van Pragma zijn mensen uit de praktijk. Daardoor spreken zij dezelfde taal als onze procesoperators. Ze geven precies wat je nodig hebt, zonder poespas. Zo haalden ze precies de essentie uit de toch wel erg lange RCM-methodiek.’

Pragma-consultant Jack Mies is blij met een tevreden klant. ‘Door de data die we hebben verzameld, kan Vitens onderbouwd en gericht strategisch sturen op onderhoud.’

Interesse?

Wilt u meer weten over assetmanagement, RCM of Power Suite? Neemt u dan contact met ons op.


Gerelateerde cases

Onderhoudsconcept Grondstoffenfabriek Zutphen van Waterschap Rijn en IJssel
Pragma ondersteunde Waterschap Rijn en IJssel bij het opstellen en borgen van het onderhoudsconcept voor de Kaumera Grondstoffenfabriek Zutphen.
Optimalisatie onderhoudsconcepten met Power Suite bij Defensie Materieel Organisatie
Defensie Materieel Organisatie in Den Haag (DMO) zocht naar een antwoord op vragen als ‘Een schip dat nu in Nederland vaart willen we naar een tropisch gebied sturen. Wat betekent dit voor het onderhoud? Pragma het uit en bracht advies uit.
Optimalisatie onderhoudsconcepten met Power Suite bij Teijin Aramid
Pragma faciliteerde voor Teijin Aramid de optimalisatie van onderhoudsconcepten. Het resultaat: verhoogde kosteneffectiviteit en betrouwbaarheid.

Neem contact op

Marco Aberkrom
Marco Aberkrom

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn

Mark van Diepen

Accountmanager

Stuur bericht

LinkedIn