Loading...
Skip to content

Paspoort

Organisatie
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Project
Quickscan assetmanagement
Klanttevredenheid
8
Assets
500 km persleidingen, 15 waterzuiveringsinstallaties
Stuwen en gemalen, dijken, wegen, bruggen en sluizen
Resultaat
Inzicht in verbeterpunten ten aanzien van assetmanagement

Quickscan assetmanagement bij Hollands Noorderkwartier

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wilde rond 2010 assetmanagement toepassen en implementeren in de organisatie. Om te bepalen waar het waterschap in dit streven stond, voerde Pragma bij het HHNK een quickscan uit aan de hand van de richtlijn PAS 55 (inmiddels ISO 55000). ‘De quickscan van Pragma is een hele goede methode om te meten hoever wij zijn én wat wij moeten doen om in de toekomst assetmanagement-proof te worden’, zegt Jan-Willem Welbergen, directieadviseur bij het hoogheemraadschap.

Quickscan assetmanagement

Nederland telt 26 hoogheemraadschappen en waterschappen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is actief boven het Noordzeekanaal in Noord-Holland. De organisatie is verantwoordelijk voor de waterkwantiteit, waterkwaliteit, wegen en waterkeringen in dat gebied. ‘Wij hebben ons tot doel gesteld te gaan behoren tot de best functionerende hoogheemraadschappen in het land. Daarvoor ontwikkelen wij op diverse punten in de organisatie verschillende verbeteracties, zoals het op orde brengen van bedrijfsprocessen, bedrijfsinformatie en risicomanagement. Ook de ontwikkeling van assetmanagement is een stap die wij willen maken in de verbetering van onze organisatie. Om ons functioneren te laten toetsen aan de standaard voor assetmanagement PAS 55, lieten wij Pragma een scan uitvoeren.’

Quickscan en PAS 55 (ISO 55000)

Pragma ontwikkelde speciaal voor waterschappen de quickscan en voerde die ook uit bij HHNK. De scan bestaat uit een aantal hoofdstappen: het creëren van bewustwording van assetmanagement, het verzamelen van informatie, het bepalen van de positie en prioriteiten, analyse van de resultaten en het voorstel tot een Plan van Aanpak en ontwikkeling. Pragma gebruikt voor de analyse van de organisatie de PAS 55-richtlijn, inmiddels opgevolgd door ISO 55000. Daarbij wordt specifiek ingezoomd op de inrichting van organisaties en hun assets, zoals zuiveringsinstallaties, waterkeringen en waterzuiveringen, om bedrijfsdoelen te realiseren. Het uiteindelijk doel is om, met de uitkomsten van de scan, te komen tot een optimalisatie van de prestaties en het beheersen van de risico’s en kosten van de assets tijdens hun gehele levensduur.

Afdeling overstijgend assetbeheer

Het gaat hierbij niet alleen over klassiek taakgericht onderhoudsmanagement, maar om procesmatig assetbeheer dat afdelingen overschrijdt. Dat is ook het doel dat het hoogheemraadschap voor ogen heeft. ‘Voor ons is de ontwikkeling van assetmanagement een strategische keuze van de directie, die in lijn ligt van diverse verbeteracties. Wij willen een versterkte slag maken in die verbeteringen. Een voorbeeld daarvan is een veel meer gestroomlijnde samenwerking tussen de diverse afdelingen. Dan moet je dus ook grensoverschrijdend gaan denken en werken’, zegt Jan-Willem Welbergen.

Quickscan voor verbeteren prestaties

Aan de scan die Pragma uitvoerde namen de directie en alle afdelingen in de hele keten van het hoogheemraadschap deel. ‘De scan richtte zich enerzijds op de mens in onze organisatie, zijn perceptie bij assetmanagement en het inzicht en vermogen om door verandermanagement onze doelen te bereiken. Anderzijds verkenden wij het functioneren van verschillende afdelingen in relatie tot assetmanagement en de onderlinge samenhang tussen die afdelingen die daarbij essentieel is. Het sterke van de scan is dat zo de hele keten aaneen wordt geschakeld; van Beleid en Onderzoek, Planvorming en Voorbereiding tot en met Onderhoud, Beheer Watersystemen en Wegen, Peilbeheer en Beheer Waterketen. Hoewel een aantal elementen uit de quickscan bij ons reeds bekend was, was het een bijzonder constructief proces om te doorlopen op weg naar een organisatie, waarin assetmanagement in hoge mate bijdragen levert aan de verbeteringen van onze prestaties. Iedereen in onze organisatie is door de scan daarvan wel overtuigd geraakt.’

‘Heldere aanbevelingen’

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is blij met de conclusies en aanbevelingen die uit de scan werden opgemaakt. ‘Die zijn helemaal helder’, meent Jan-Willem Welbergen. ‘Algemeen kun je uit de rapportages en conclusies stellen dat wij in potentie assetmanagement-fit zijn. De ene afdeling echter al meer dan de andere. Wij hebben dus nog werk te verzetten om met alle afdelingen door te groeien en het ambitieniveau te bereiken dat wij als hoogheemraadschap voor ogen hebben.’

Waarom Pragma?

De keuze voor Pragma was voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een logische keuze. Jan-Willem Welbergen van het hoogheemraadschap: ‘Pragma heeft heel veel ervaring met waterschappen en hoogheemraadschappen. En dat was voor ons erg belangrijk. Immers, waterschappen zijn een ‘ander soort’ overheid, met typische eigenaardigheden. Wij hebben een eigen bestuur dat acteert binnen de kaders van een politiek spel. Ook hebben wij een bijzonder product, waarin de zorg voor veiligheid -je praat over water en dijken- voorop staat. Impliciet heb je dus ook bijzondere werkzaamheden en assets. Pragma is zich bewust van het werk dat wij verrichten met bijvoorbeeld persleidingen en rioolzuiveringen. Ze weten direct waar wij het over hebben.’

Quickscan is constructief proces op weg naar verbetering van onze organisatie en prestaties.

Ook een quickscan?

Is uw hoogheemraadschap, waterschap of andersoortige organisatie klaar voor een quickscan? Of wil u meer informatie over assetmanagement? Neemt u dan contact op.


Gerelateerde cases

Certificering Havenbedrijf Rotterdam
De assets van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. vragen om strategisch assetmanagement. Pragma hielp het havenbedrijf om het assetmanagementsysteem op certificeerbaar niveau te brengen.
Assetmanagement bij Provincie Overijssel
Assetmanagement helpt om de prestaties, risico’s en kosten van de assets, zoals bruggen en (vaar)wegen, in balans te brengen. Het geeft de provincie Overijssel inzicht in beheer en onderhoud van de assets, zodat de provincie onderbouwde keuzes kan maken over wat goedkoper, later of gespreid kan. Pragma hielp de provincie bij de invoering van assetmanagement.
Training bewustwording assetmanagement bij hoogheemraadschap
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft net als andere waterschappen te maken met verminderde budgetten voor onderhoud en beheer van hun assets. Om betere keuzes te kunnen maken ten aanzien van optimale prestaties, acceptabele risico’s en aanvaardbare kosten, zijn zij gaan werken volgens de principes van assetmanagement.