Loading...
Skip to content

Paspoort

Organisatie
Oiltanking
Project
Risicoanalyses voor terminals over hele wereld
Assets
Opslag van oliën, chemicaliën en gassen
Ruim 80 terminals in 24 landen
Resultaat
Inzicht in oorzaak van storingen, foutcondities en faalkansen
Verbeterde onderhoudstaken, herziene P&ID's
Herziene assetbreakdownstructuur

Risicoanalyse met Power Suite voor opslagbedrijf Oiltanking

De wereld van olie en gas kan een wereld vol risico’s voor ‘people and planet’ zijn. Om deze risico’s te reduceren, is periodieke evaluatie van assets nodig. Softwaretool Power Suite kan dit evaluatieproces faciliteren. Opslagbedrijf Oiltanking vroeg Pragma om, samen met hun ingenieurs, risicoanalyses uit te voeren voor hun terminals over de hele wereld. Mét Power Suite.

Aanpak risicoanalyse

Pragma en Oiltanking begonnen met een pilot op de terminals in India, Colombia, België, Singapore en Nederland. Voor de uitvoering van de FMECA-analyse definieerden ze een gestandaardiseerde aanpak en bedrijfsvisie. Daarna volgden risicomatrices, gestandaardiseerde foutdefinities, assetbreakdown-formats en trainingen voor de projectleden. Er werden verschillende FMECA’s tussen verschillende terminals uitgevoerd om alle theorie in de praktijk te brengen en te zien waar aanpassingen nodig waren.

Contextanalyse voor efficiënte aanpak

Het uitvoeren van een risicoanalyse kost tijd, zeker bij complexe terminals. Daarom is gekozen voor een contextanalyse, op terminal- en assetniveau. Daarmee worden de terminals en assets gegroepeerd op basis van kenmerk of criterium. Dan kan bijvoorbeeld één analyse worden uitgevoerd op een terminal, die vervolgens met beperkte aanpassingen kan worden gebruikt voor vrijwel identieke andere terminals, met vergelijkbare installaties, omgeving en dezelfde operationele kritikaliteit. Daardoor is minder tijd nodig voor de risicoanalyse van de terminals en het stimuleert het delen van kennis. Risicoanalyses kunnen zo wereldwijd worden gestandaardiseerd waardoor FMECA-onderzoeken steeds korter kunnen worden.

Optimalisatie onderhoud

Power Suite biedt ondersteuning voor het uitvoeren van een risicoanalyse. Daarmee kunnen onderhoudstaken worden verbeterd. Ilario Faló, voormalig asset integrity engineer bij Oiltanking: ‘De rapporten uit Power Suite geven informatie over bijvoorbeeld de oorzaak van storingen, foutcondities en faalkansen. Gelijktijdig zijn de assetbreakdownstructuur en de P&ID’s van de terminals herzien. De ingenieurs van de terminals geven aan dat de informatie hen helpt bij het verbeteren van de gegevens en het onderhoud van de assets. Dit is onderdeel van een optimalisatieproces om te borgen dat we blijven voldoen aan de corporate onderhoudsstandaarden.’

Waarom koos Oiltanking voor Pragma?

Ilario Faló: ‘We waren op zoek naar een bedrijf dat ons een software-oplossing kon bieden om de risico’s van onze activa en technische ondersteuning tijdens FMECA-sessies te evalueren. Na een biedproces kozen we Pragma als voorkeursleverancier van de software om het project en de technische ondersteuning tijdens de FMECA-sessies uit te voeren. Pragma begon met een pilotfase op onze terminals in India, Colombia, België, Singapore en Nederland, met behulp van de software Power Suite. We waren tevreden met de resultaten, dus we besloten de wereldwijde implementatie met Pragma voort te zetten.’

Pragma en Power Suite hebben ons op een positieve manier de diensten geboden waar we om vroegen.

Leercurve Power Suite

Pragma-consultant Frank Koot: ‘Normaal gebruiken we met Power Suite een leercurve, zodat we elke volgende terminal op een verbeterde manier kunnen evalueren. Maar Oiltanking wilde graag dat we bij iedere terminal opnieuw beginnen, zodat alle gebruikers in de terminals kennis en bewustzijn rondom assetmanagement en Power Suite opbouwen.’

Interesse?

Wilt u het onderhoud aan uw assets optimaliseren? Of bent u benieuwd naar het reduceren van risico’s of wilt u meer weten over risicoanalyses op basis van FMECA? Neemt u dan contact met ons op.


Gerelateerde cases

Asset Life Cycle Management voor hybride patrouillevaartuig RPA 8
Scheepswerf gebr. Kooiman ontwierp en bouwde het hybride patrouillevaartuig RPA 8 in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam. Pragma verzorgde het bijbehorende Asset Life Cycle Management-programma.
Storingsanalyse bij waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel vroeg Pragma om een storingsanalyse en toegankelijke data. Voldoet het onderhoudsbeheerssysteem op dit punt nog? Sluit het nog aan bij landelijke ontwikkelingen? Hoe vertalen we registratie naar informatie?
Optimaliseren onderhoudsconcepten met Power Suite bij Vitens
Om de assets de zorgen voor schoon drinkwater betrouwbaar en betaalbaar te houden, is goed onderhoud nodig. Power Suite en RCM helpen daarbij, bleek bij Vitens’ productiebedrijf Eemdijk.

Neem contact op

Frank Koot

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn

Henk Wynjeterp

Managing director

Stuur bericht

LinkedIn