Loading...
Skip to content

Paspoort

Organisatie
Waterschap Rijn en IJssel
Project
Storingsanalyse onderhoudsbeheersysteem
Assets
4.000 km rivieren, beken en sloten
Honderden stuwen, 210 gemalen, 140 km dijken
13 rioolwaterzuiveringsinstallaties
Resultaat
Storingsdashboard voor sneller verhelpen en voorkómen van storingen

Storingsanalyse bij waterschap Rijn en IJssel

Waterschappen streven continu naar verbetering van hun assets. Veiligheid, milieu en kosten spelen een belangrijke rol. Daarom vroeg waterschap Rijn en IJssel aan Pragma om een quick scan van de storingsregistratie en om toegankelijke data. Voldoet het onderhoudsbeheerssysteem op dit punt nog? Sluit het nog aan bij landelijke ontwikkelingen? Hoe vertalen we registratie naar informatie?

Storingen registreren en analyseren

Waterschap Rijn en IJssel werkt doorlopend aan het beheer van haar assets. Daar hoort ook een goed lopende storingsregistratie bij. Want met een goede registratie, kunnen storingen sneller worden verholpen én voorkomen. Met een betere beschikbaarheid van de asset als resultaat.

Storingsdashboard

Het goed registreren van de storingen alleen, is natuurlijk niet voldoende. Het gaat om de juiste informatie uit de registratie. Zodat de storingen kunnen worden geanalyseerd en kan worden bepaald of er op een efficiënte en betrouwbare wijze maatregelen zijn genomen tegen de storingen. Daarvoor biedt Pragma een op maat gesneden ICT-oplossing in de vorm van een storingsdashboard.

Werkprocessen sturen

De meeste onderhoudsbeheerssystemen leveren te algemene of niet de gewenste informatie. Pragma kan als cognos- en informatiespecialist wél de informatie leveren en de registratie verbeteren. Deze informatie wordt toegankelijk gemaakt via overzichtelijke rapportages in een op maat gemaakt dashboard. Met deze informatie krijgen waterschappen onder andere inzicht in welke assets vaak storen, welke risico’s er zijn en hoeveel uren stilstand plaatsvindt in de hoofdprocessen, zoals slibverwerking, transport en zuiveren van afvalwater. Zo kan bijvoorbeeld de maintenance engineer de storingen analyseren en kan het management de werkprocessen sturen.

Onderhoudsbeheersysteem optimaliseren

Pragma stelt altijd de mens centraal. Tools en methoden zijn ter ondersteuning van de mensen en niet andersom. Daarom kiest Pragma voor een integrale aanpak waarin alle belanghebbenden zijn betrokken. Bij waterschap Rijn en IJssel analyseerde Pragma het onderhoudsbeheersysteem en de storingsregistratie en kwam met verbeterpunten om het systeem te optimaliseren.

Gegevens op orde brengen

Waterschap Rijn en IJssel zorgde ervoor dat alle systemen en informatieanalyse aan de voorkant op orde waren. Zo kon het storingsdashboard aan de achterkant succesvol worden aangebracht. Gerard van Ramshorst, adviseur technische ondersteuning bij Rijn en IJssel: “Wij besteden aan de voorkant en tijdens de in- en uitvoering veel aandacht aan onze visie en (beleids-)speerpunten. Zo zijn wij in staat bruikbare tools te implementeren.”

Storingen aanpakken en voorkomen

Alles is succesvol geïmplementeerd. Het onderhoudsbeheerssysteem levert nu de gewenste informatie. Proceseigenaren en asset owners zien snel en overzichtelijk of de assets binnen vastgestelde grenzen hebben geopereerd. Service providers en technisch diensten kunnen met de informatie anticiperen op dreigende incidenten. En mocht er zich een incident voordoen, dan beschikken ze over voldoende informatie voor een gedegen analyse. Zodat storingen efficiënter worden aangepakt en ze in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Van registratie naar informatie

De consultant van Pragma over het storingsdashboard: ‘Een risicoanalyse is niet alleen gebaseerd op feiten. Ook worden aannames op basis van ervaring meegenomen. Bij veel organisaties is dit niet mogelijk omdat de storingsregistratie niet goed is afgestemd op de organisatiedoelen. De prestaties van het systeem worden uitgedrukt in aantallen, duur, kosten en soms zelfs in stilstanduren, maar er blijkt geen directe terugkoppeling te zijn op de vastgestelde risicogrenzen als bijvoorbeeld veiligheid of milieu. Daarom wordt vaak teruggegrepen op de storingen op risicovolle objecten, maar dat is te globaal. Immers, veel storingen op kritieke objecten zijn niet kritisch van aard. En storingen op non-kritieke objecten kunnen kritisch blijken. Door nu bij incidenten de effecten op de bedrijfsdoelstellingen direct te registeren, wordt een relatie gelegd tussen incidenten en effect. Daarna is het mogelijk om snel, concreet en overzichtelijk inzicht te krijgen in prestaties van de installatie in termen van risico.’

Meer informatie

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn met uw onderhoudsbeheersysteem? Neem contact met ons op en we helpen u graag verder.


Gerelateerde cases

Risicogestuurd leidingbeheer bij Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel heeft ruim 400 km aan transportleidingen in eigendom en beheer. Samen met Pragma zijn de leidingen in kaart gebracht, geanalyseerd en de risico's in kaart gebracht.
Onderhoudsbeheersysteem bij Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel zocht een betrouwbare partner voor het project ‘Geregeld onderhoud’. Pragma selecteerde met Rijn en IJssel een OBS en implementeerde het.
Optimalisatie onderhoudsconcepten met Power Suite bij Delfluent
Zuiveren van afvalwater is belangrijk voor de gezondheid van mens en natuur. Maar ook de kosten spelen een rol. Delfluent vroeg aan Pragma om een optimalisatie van de onderhoudsconcepten.

Neem contact op

Marco Aberkrom
Marco Aberkrom

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn

Mark van Diepen

Accountmanager

Stuur bericht

LinkedIn