Loading...
Skip to content

Paspoort

Organisatie
Rijkswaterstaat Zeeland
Project
Trainingen RCM
Assets
Oosterscheldekering en overige waterkeringen
Vaarwegen en sluizen, beweegbare en vaste bruggen
Resultaat
Inzicht in de RCM-methodiek

Trainingen RCM bij Rijkswaterstaat Zeeland

Rijkswaterstaat Zeeland voerde in de onderhoudsorganisatie het ‘De markt tenzij…-principe’ in, voor het uitvoeren van werkzaamheden. Daarvoor werden technische inhoudelijke inspecteurs omgeschoold tot procesbewakers onderhoudsmanagement. Om deze verandering goed te ondersteunen, riep Rijkswaterstaat Zeeland de hulp in van Pragma. Pragma verzorgde trainingen over de RCM-methodiek. Daardoor kregen de medewerkers meer inzicht in wat de RCM-methodiek inhoudt en wat er van kan worden verwacht.

Trainingen RCM-methodiek

Pragma heeft binnen RWS Zeeland een training on the job gefaciliteerd. Hierbij werd een kleine groep medewerkers ondergedompeld in de RCM-theorie voor risicoanalyse en het opstellen van onderhoudsconcepten. De kleine cursusgroep zorgde ervoor dat er veel persoonlijke interactie kon plaatsvinden. Verandering gaat immers gepaard met dialoog en daar moet men ruimte voor creëren.

Inzicht in RCM-methodiek

Tijdens de training werd per sessie een theorieonderdeel van de RCM-methodiek behandeld. Vervolgens werd deze theorie toegepast op een bekend object uit eigen beheer, zoals een beweegbare brug of het hefdeel van een sluis. Door het vertalen van hapbare stukken theorie naar bekende praktijkobjecten krijgen de mensen een beter gevoel van de materie. Na de training konden de medewerkers terugvallen op een naslagwerk met praktische voorbeelden over de eigen installatie. Het resultaat van de training was dat de medewerkers van Rijkswaterstaat een beter inzicht hadden van wat de RCM-methodiek inhoudt en wat er van kan worden verwacht.

Maatwerk RCM

De RCM-methodiek is een tijdsintensieve methodiek. Om een goede kosten/baten afweging te maken, is het zaak om de impact en de output te ervaren. Zo komt een organisatie tot een goede afweging of men alle objecten met RCM wil behandelen of dat men een andere methodiek afdoende vindt of dat men helemaal geen methode gaat toepassen. Immers de ‘one size fits all’-gedachte past vaak niet goed op de praktijksituatie.

Van RCM-theorie naar praktijk

Jemmy Westveer was verantwoordelijk voor het verzorgen van de meerjarenplanning ten aanzien van het beheer en onderhoud van de technische objecten. In die hoedanigheid was hij nauw betrokken bij de RCM-trainingen. ‘Pragma zorgt voor een goede verdieping van de RCM-theorie naar de praktijk van alledag. Er is veel begrip voor de problematiek van Rijkswaterstaat. Dit begrip en de vele praktijkvoorbeelden zorgden ervoor dat er een grote herkenbaarheid werd gecreëerd bij de medewerkers.’

Informatie

Wilt u meer weten over assetmanagementcursussen en trainingen? Neem dan contact met ons op.


Gerelateerde cases

Cursus onderhoudsconcepten bij Brabant Water en Infram
Pragma ontwikkelde een cursus onderhoudsconcepten, op basis van FMECA en RCM. Medewerkers van Brabant Water en Infram volgden de cursus onderhoudsconcepten en vertellen wat de cursus hen heeft opgeleverd.
Training bewustwording assetmanagement bij hoogheemraadschap
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft net als andere waterschappen te maken met verminderde budgetten voor onderhoud en beheer van hun assets. Om betere keuzes te kunnen maken ten aanzien van optimale prestaties, acceptabele risico’s en aanvaardbare kosten, zijn zij gaan werken volgens de principes van assetmanagement.
Informatiemanagement bij Rijkswaterstaat Zee & Delta
Goed informatiemanagement geeft een basis voor keuzes en controle. Maar wat willen we weten over onze assets, welke werkprocessen willen we managen en hoe vertalen we dat naar een onderhoudsbeheersysteem (OBS)? Pragma implementeerde een OBS bij Rijkswaterstaat Zee & Delta, richtte dit in, trainde de gebruikers en houdt nu als applicatiebeheerder het onderhoudsbeheersysteem in de lucht.