Loading...
Skip to content

Paspoort

Organisatie
Waterschap Aa en Maas
Project
Visie op prestatiecontracten

Visie Aa en Maas op prestatiecontracten bij onderhoud

Wil je als waterschap alles rondom je onderhoud van installaties in eigen hand houden of wil je zaken uitbesteden? En als je uitbesteedt, wat dan wel en wat niet? En onder welke voorwaarden? Kortom, zijn prestatiecontracten een zorg of een zegen? Frans van der Molen, afdelingshoofd Advies Zuiveren bij Waterschap Aa en Maas, geeft zijn visie.

Uitbesteden technisch onderhoud

Aa en Maas besteedt 50% van het technisch onderhoud uit aan de markt. Alleen onderhoud aan installaties in het secundaire proces wordt uitbesteed. Van der Molen: ‘Specialistisch onderhoud aan bijvoorbeeld gasmotoren, centrifugaal-blowers en centrifuges laten we over aan de markt. Dat kan omdat het om specifieke producten gaat waarvoor de markt het juiste gereedschap en de benodigde kennis heeft. Daardoor is de markt goedkoper. Maar de regie houden we in eigen hand.’

Kennis over assets in eigen hand

‘We willen de kennis over onze assets in het primaire proces behouden, ook van het onderhoud. Wij vinden het risico voor het primaire proces te groot als je die kennis naar de markt overhevelt. Onze organisatie is zo ingericht dat de kennis optimaal wordt benut. Zo kunnen wij sturen aan de hand van risicoanalyses van storingen, storingsduur, beschikbaarheid en kosten. We hebben een goed onderhoudsbesturingssysteem, we zorgen voor de juiste mensen op de juiste plaats en we werken resultaatgericht. Daarvoor hebben we de kennis in huis nodig.’

De regie houden we in eigen hand, ook bij uitbesteed werk. Want we willen de kennis over onze assets in huis houden om te kunnen sturen. Zeker nu er een tekort dreigt aan hoger technisch personeel.

Visie op prestatiecontracten onderhoud

Aa en Maas kiest zeer selectief voor prestatiecontracten. Van der Molen legt uit waarom. ‘Prestatiecontracten zijn effectief als je ze afsluit voor zo’n 10 jaar. Maar de technologische ontwikkelingen gaan zo snel, dat die 10 jaar niet te voorspellen zijn. En we raken de kennis kwijt en daarmee de sturing op onze processen.’ Van der Molen ziet ook een gevaar voor de continuïteit. ‘De kennis die de markt over jouw assets opbouwt, bouw jij dus niet op. En die kennis heb je niet zomaar weer terug. Zeker niet met het dreigende tekort aan hoger opgeleid technisch personeel.’

Visie prestatiecontracten toetsen

Aa en Maas laat haar visie op prestatiecontracten toetsen. Samen met andere Brabantse en Limburgse waterschappen laten ze een promovendus aan de KU Tilburg onderzoeken of prestatiecontracten een meerwaarde hebben voor de overheid. ‘Want we willen natuurlijk wel meegaan met de tijd’, aldus Van der Molen.

Meer weten over prestatiecontracten en assetmanagement?

Wilt u meer weten over prestatiecontracten en assetmanagement? Luc de Laat, directeur van Pragma, deelt graag zijn visie op assetmanagement en prestatiecontracten. Neem gerust contact op.


Gerelateerde cases

Onderhoudsbeheersysteem bij Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel zocht een betrouwbare partner voor het project ‘Geregeld onderhoud’. Pragma selecteerde met Rijn en IJssel een OBS en implementeerde het.
Ontwikkeling van Infor EAM voor hoogheemraadschap HHNK
Consultants van Pragma adviseren afdelingen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) op het gebied van assetmanagement en informatiemanagement, ondersteunen bij de inrichting van Infor EAM (nu HxGN EAM) en op functioneel vlak.
Quickscan assetmanagement bij Hollands Noorderkwartier
Pragma voerde voor HHNK een quickscan uit zodat HHNK weet wat er moet gebeuren om assetmanagement-proof te worden.

Neem contact op

Marco Aberkrom
Marco Aberkrom

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn

Mark van Diepen

Accountmanager

Stuur bericht

LinkedIn