Loading...
Skip to content
Toestandsafhankelijk onderhoud op basis van de P-F curve

De P-F curve wordt ingezet om het faalgedrag van een asset visueel te maken en het moment van functioneel falen te voorspellen in de tijd.

Definitie assetmanagement

Bij assetmanagement draait het om het managen van assets. De directe vertaling van het woord ‘asset’ vanuit het Engels is ‘bedrijfsmiddel’. Onderhoudsmanagement Traditioneel onderhoudsmanagement is te omschrijven als “het garanderen dat een bedrijfsmiddelen bij voortduring doet dat wat de gebruiker wil dat het doet, binnen een gegeven bedrijfsomgeving”. “Dat wat de gebruiker wil dat het […]

Groeimodel assetmanagement

De organisatieontwikkeling binnen een technische dienst of instandhoudingafdeling verloopt via een groeipad. Het groeimodel van Pragma geeft aan welke fases moeten worden doorlopen om stabiel te kunnen groeien. Groeimodel en volwassenheid Pragma is zich ervan bewust dat elke fase doorlopen moet worden, om vervolgens naar de volgende fase te gaan. Niet alleen uzelf, maar ook […]

Normen assetmanagement

Over assetmanagement en hieraan gerelateerde onderwerpen zijn verschillende internationale en Nederlandse normen verschenen. Deze normen kunt u gebruiken als handvatten voor de inrichting van uw organisatie en activiteiten. Ook kunt u ervoor kiezen om uw organisatie te laten certificeren tegen één of meerdere van deze normen. Invoering van High Level Structure (HLS) Normen zijn net […]

Assetmanagementsysteem

Organisaties die het belang inzien van assetmanagement zijn benieuwd naar de consequenties ervan. Hoe kun je met assetmanagement aan de slag gaan? Hoe breng je je assetmanagementsysteem op orde? Moet je gaan reorganiseren of past het binnen de bestaande organisatie? Hoe wordt assetmanagement een lust en geen last? Assetmanagementsysteem en rollen Pragma vindt dat assetmanagement […]

Assetmanagement bedrijven

Om met assetmanagement aan de slag te gaan, is meer nodig dan alleen een assetmanagementsysteem. De ‘cultuur’ van de organisatie is ook een belangrijk aspect. Hoe handelen uw mensen? Zijn zij risicobewust? Tonen zij gedrag wat bijdraagt aan uw assetmanagementdoelstellingen? Kortom, bedrijven managen al jaren hun assets. Maar betekent dat ook dat zij optimaal assetmanagement bedrijven? […]

Woordenlijst assetmanagement

Hieronder leggen we een aantal veelgebruikte woorden uit. We hebben geen synoniemen voor de woorden, maar wel een omschrijving. Wilt u weten wat wordt verstaan onder assetmanagement, onderhoudsconcepten, RAMS, risicomatrix, FMECA en RCM? Hieronder leest u wat wij eronder verstaan. Assetmanagement De definitie van assetmanagement volgens de norm ISO 55000: “Assetmanagement zijn de gecoördineerde activiteiten […]

Waarom assetmanagement? De voordelen op een rijtje.

Assetmanagement in uw organisatie invoeren kent vele voordelen. Alle voordelen van assetmanagement hebben als basisprincipe ‘doen we de goede dingen en doen we deze dingen goed’. Toegevoegde waarde assetmanagement Het benoemen van de juiste organisatiedoelen, geformuleerd in termen van prestatie, risico en kosten Het bepalen van de juiste keuzes rondom nieuwbouwinvesteringen, vanaf de planvorming tot […]

Wat is assetmanagement?

Veel organisaties zijn al jaren actief op het gebied van onderhoudsmanagement en systemen voor kwaliteit, milieu en veiligheid. Deze systemen grijpen steeds meer in elkaar. Hoe kunnen we daar richting aan geven? Waar kunnen we processen optimaliseren? En welke rol speelt informatisering hierbij? Assetmanagement als systeem vormt hierbij de verbindende schakel. Assetmanagement en onderhoudsmanagement Assetmanagement […]