Loading...
Skip to content
CMS Asset Management lanceert het Spel “THE ASSET MANAGER”

‘The Asset Manager’ geeft de speler de mogelijkheid om zich teverplaatsen in de rol van een Asset Manager (hoofd technische dienst). Welke risico‘s neemt hij en hoe goed managet hij de risico‘s om een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren voor het gehele bedrijf? U kunt hier het spel “The Asset Manager” spelen

PAS 55: betere balans in asset belangen

Bron: Service Magazine; Oktober 2009; De strijd om verschillende belangen rondom een technische installatie zorgt binnen organisaties vaak voor spanningen tussen mensen en afdelingen, met alle gevolgen van dien. Richtlijn PAS 55 kan helpen om een stabielere balans binnen een organisatie te krijgen.