Loading...
Skip to content
Een ondernemend 2018 toegewenst

Directie en medewerkers van CMS Asset Management wensen u een gezond en ondernemend 2018 toe! Project microfinanciering Twintig jaar geleden startte Luc de Laat het bedrijf CMS Asset Management. “Ik had geluk dat ik een goede start kon maken en de benodigde assets kon aanschaffen om mijn droom waar te maken. In grote delen van […]

Intern toetsen voor BRZO-bedrijven

Valt uw bedrijf onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO 2015)? Dan moet u voldoen aan de BRZO-eisen. Dat betekent samenwerking tussen afdelingen voor kwaliteit, veiligheid, milieu, engineering en technische dienst. Al deze professies kennen hun eigen eisen en (afgeleide) normen, zoals ISO 9001, ISO 14001 en ISO 18001. Al deze eisen richten zich op […]

GWW en assetmanagement

Werken volgens de Green Deal 2.0 als organisatie binnen de grond-, weg- en waterbouw (GWW)? CMS Asset Management kan u helpen om Duurzaam GWW in uw organisatie in te voeren, met behulp van assetmanagement. Ook bij duurzaam werken binnen de grond-, weg- en waterbouw (Duurzaam GWW) kan assetmanagement voor het inrichten van de bedrijfsvoering een […]

Jaarcongres I AM the future

Asset Management Nederland AMNL houdt op 12 oktober haar jaarcongres bij Tennet in Arnhem. Het thema van dit jaarcongres is ‘I AM the future. Vanzelfsprekend is CMS Asset Management erbij. Om samen met u de toekomst van asset management te verkennen. CMS-consultant Alex Roovers verzorgt een workshop over ‘asset management en duurzaamheid’. De wereld verandert […]

Asset Management verbindt NL

De grote netwerkdag Next Generation Assetmanagement voor infrabeheerders van 22 juni, krijgt een vervolg. Kom op 13 oktober naar LEF center van Rijkswaterstaat in Utrecht en werk mee aan de uitdagingen die de Peer Learning Groups op 22 juni formuleerden. Ook gaan de deelnemers werken aan inspiratie-pitches: hoe maak je van een sneeuwbal een olievlek? […]

Nieuwsbrief 20 jaar CMS Asset Management

Samen met 60 klanten gingen we tijdens de viering van ons 20-jarig bestaan terug in de tijd met een boottochtje over één van de meest boeiende assets van Den Bosch: het voormalige riool de Binnendieze. In een prachtige industriële omgeving van voormalige koekjesfabriek Verkade schoven onze klanten aan voor een seminar over asset management vroeger, […]

Terugblik Next Generation Asset Management

Het Koninklijk Nederlands Waternetwerk KNW organiseerde samen met Rijkswaterstaat, Water-ontmoet-Water en Wegbeheerders-ontmoeten-Wegbeheerders de netwerkdag Next Generation Assetmanagement op 22 juni 2017. Met maar liefst drie sprekers was CMS Asset Management goed vertegenwoordigd tijdens deze bijeenkomst. Professionals van weg en water die zich dagelijks bezighouden met tactisch en strategisch asset management konden een uitdagend programma van […]

Meer inzicht in ISO 55000 gewenst?

Wilt u de meerwaarde vinden voor uw organisatie? Of wilt u de eisen van ISO 55000 leren interpreteren? Onze cursus ‘Inzicht in ISO 55000‘ geeft in 1 dag antwoord op uw vragen. Na de cursus kunt u zelf verder met de (voorbereiding op de) invoering van asset management in uw organisatie. Voor de cursus van […]

Bijeenkomst KNW en RWS over asset management

Asset management speelt een cruciale rol in de inrichting van ons land. Alleen, wat vandaag niet kon, is morgen achterhaald en wie weet wat overmorgen ons brengt? De wereld om ons heen is voortdurend in beweging. Een integrale benadering is gewenst, maar wat doe je hiermee in je eigen werk als infrabeheerder? KNW en RWS […]

4 juli eendaagse cursus LCC

Leer meer over de kosten van uw assets over de totale levensduur van de assets. Life Cycle Costing LCC helpt u bij de onderbouwing van keuzes en het bepalen van de strategie van een organisatie. In deze ééndaagse cursus leert u hoe u financiële informatie over uw assets kunt verkrijgen en nemen wij u mee […]