Loading...
Skip to content

CMS begeleidt VBI bij implementatie Ultimo

Op 17 februari vond bij VBI de aftrap plaats voor de implementatie van het onderhoudsbeheersysteem Ultimo. Na het opstellen van een businesscase voor het in gebruik nemen van een OBS en een zorgvuldige pakketselectie is de keuze gevallen op Ultimo.

Businesscase

Door middel van interviews hebben consultants van CMS de huidige en gewenste situatie in kaart gebracht en een businesscase opgesteld. Op basis van de businesscase heeft de directie van VBI besloten een onderhoudsbeheersysteem (OBS) aan te schaffen.

Pakketselectie

Vervolgens hebben CMS-consultants VBI begeleid bij de selectie van het juiste onderhoudsbeheersysteem. Meerdere partijen zijn benaderd voor offertes en demo’s. Op basis van alle informatie heeft VBI gekozen voor Ultimo. Dit pakket wordt uniform uitgerold op de vestigingen Oss, Huissen, Schuilenburg en Kampen.

Kick-off implementatie Oss

Er wordt gestart met de implementatie bij VBI in Oss. Het Plan van Aanpak is opgesteld, de stuurgroep geformeerd, de werkprocessen en informatiemodellen zijn beschreven en de key-users van de vier vestigingen aangewezen en getraind. Samen de plantmanager van vestiging Oss, Peter Cadée, de technisch manager Geert-Jan Brandwijk en de medewerkers van de Technische Dienst hebben we, onder het genot van Bossche Bollen, een start gemaakt met de implementatie van Ultimo. Iedere rol binnen het team is hard nodig om de implementatie van Ultimo tot een succes te maken.

Wat gaan we nu doen?

De CMS-consultants zullen ondersteunen bij het goed vullen van het OBS met de juiste en uniform opgebouwde data. Samen met de key-users worden er inrichtingskeuzes voor zowel desktop als mobile gemaakt. Op basis hiervan wordt de blauwdruk geschreven. Dit is de basis voor het daadwerkelijk inrichten van het OBS door Ultimo.

Vervolgens zullen CMS-consultants samen met VBI acceptatietesten uitvoeren en worden de gebruikers getraind. Het trainen vindt plaats in de geconfigureerde Ultimo-omgeving van VBI met werkelijke data. Dit alles moet ertoe leiden dat na de zomer VBI Oss gebruik kan maken van een compleet OBS waar mensen mee kunnen én willen werken.

Impressie van kick-off van implementatie Ultimo bij VBI

Meer weten?

Meer informatie over onderhoudsbeheersystemen, pakketselecties en businesscases of implementaties? Neem dan contact met ons op.


Neem contact op

Danny Hendrickx

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn

Henk Wynjeterp

Managing director

Stuur bericht

LinkedIn