Loading...
Skip to content

CMS-directeur spreker op congres Stadswerk

Luc de Laat spreekt op het internationale congres over asset management en duurzaamheid in de openbare ruimte. Hij spreekt daar over risicomanagement als pijler onder asset management. Een workshop over risicomanagement in wegbeheer wordt verzorgd door CMS-consultant Koen Langenhijsen.

Het congres wordt gehouden op 25-26 september in Etten-Leur. De organisatie is in handen van Stadswerk, in samenwerking met de gemeente Etten-Leur, de International Federation of Municipal Engineering (IFME) en Witteveen+Bos.

Workshop Koen Langenhuijsen

Risicomanagement is één van de belangrijkste pijlers onder asset management. Het klassieke wegbeheer is gericht op het meten van condities, vergelijken met de voorgeschreven norm en  bepalen van werkzaamheden binnen het toegewezen budget. Bij deze manier van werken worden werkzaamheden geprioriteerd op basis van prestaties/condities en kosten. De vraag is: “hoe kan risicomanagement expliciet bijdragen aan het opstellen en prioriteren van wegwerkzaamheden?” en “hoe worden deze keuzes gerelateerd aan de beleidsthema’s van het college van B&W?”.

Bij asset management vindt prioritering plaatst op de principes van prestaties, risico’s en kosten. In de Workshop wordt u aan de hand van de praktijkcase risicogestuurd wegbeheer bij de gemeente Dordrecht meegenomen in de onderliggende principes van risicomanagement als onderdeel van asset management.

CMS is al jaren actief in het implementeren van asset management principes bij de overheid, hierbij worden de principes vertaalt naar de praktijk waar organisaties echt verbeteringen mee doorvoeren, bewustwording van de mens is daarbij een centraal thema. De methodiek maakt gebruik van de CROW richtlijnen en wordt inmiddels door een aantal gemeentes omarmt.