Loading...
Skip to content

Paspoort

Datum
Op aanvraag
Duur
2 dagen
Leerdoel
Kennis over reliability engineering zodat u ermee aan de slag kunt
Voor wie
ILS-managers, maintenance managers, reliability engineers, maintenance engineers en andere geïnteresseerden
Locatie
Centraal in het land
Prijs
€ 1.190 per persoon
nederland@pragmaworld.net | 073-6480563 | www.nl.pragmaworld.net

Introductie reliability engineering

Wilt u weten wat reliability engineering is? Bent u benieuwd of uw onderhoudsconcept verder geoptimaliseerd kan worden? Wilt u de intervalverdeling in uw risicomatrix kunnen onderbouwen? Of wilt u rekenen aan gegevens die passen bij RAMS, restlevensduur, Weibull of lifecycledata-analyse? De cursus ‘Introductie reliability engineering’ geeft antwoord op deze vragen en daagt u uit kritisch naar uw eigen assets en datamanagementsystemen te kijken. Na de cursus kunt u gefundeerd een keuze maken met welke gegevens u uw onderhoud verder kunt afstemmen op uw doelstellingen rondom betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudbaarheid (mantainability) van uw assets. Met de kennis uit de cursus bent u (nog) beter in staat om de zin en onzin van uw onderhoudsconcepten te scheiden en methodes als RCM te onderbouwen.

Waarom reliability engineering?

Reliability engineering draait om het bestuderen van de mogelijkheid van een asset om aan de gestelde eisen te voldoen, gedurende een bepaalde tijd en onder vastgestelde condities. Hierbij gaat het om de relatie tussen gewenste prestaties, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de assets. Assets zijn de gebruiksmiddelen van een organisatie, zoals productielijnen, procesinstallaties, zuiveringsinstallaties, industriële ovens, energiecentrales, sluizen, persleidingen, kunstwerken en (vaar)wegen. Veel organisaties zijn al jaren actief op het gebied van onderhoudsmanagement en hebben een onderhoudsbeheersysteem ingericht op basis van een doordacht onderhoudsconcept, al of niet afgestemd op acceptabele risico’s voor alle bedrijfswaarden. Maar blijkt de praktijk te kloppen bij de aannames van destijds? Zijn de assets nog gelijk of zijn er extra of overbodige onderdelen in (het onderhoud van) de assets aangebracht? Na deze tweedaagse cursus kunt u gericht een afweging maken over nut en noodzaak van reliability engineering voor uw organisatie en heeft u handvatten om ermee aan de slag te gaan.

Inhoud cursus

In de cursus verkennen we de principes van reliability engineering. We bespreken de elementen die daarbij een rol spelen. De theorie wordt behandeld aan de hand van cases met rekenoefeningen en voorbeelden. Naast het leren toepassen van de Pragma-calculators in Excel, leert u ook de beredenering achter de antwoorden. De focus ligt op begrip.

Dankzij de cursus konden wij de verzamelde gegevens op een andere manier onderzoeken en kwamen we tot nieuwe verrassende inzichten.

Interesse?

Lees de cursusflyer of neem contact met ons op. Maak uw interesse kenbaar via het formulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en de factuur. Annuleren is kosteloos tot 4 weken voor aanvang. Daarna brengen wij 35% annuleringskosten in rekening.

    Inschrijven

    Schrijf u in via onderstaand formulier! U hoort snel van ons.

    PO-nummer/inkoopnummer:

    Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en de factuur. Annuleren is kosteloos tot 4 weken voor aanvang. Daarna brengen wij 35% annuleringskosten in rekening.

    Pragma is geregistreerd in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs). Dit betekent dat onze cursussen vrijgesteld zijn van BTW.