Loading...
Skip to content

Paspoort

Datum
Incompany en op aanvraag
Duur
1 dag
Leerdoel
Inzicht in de eisen van ISO 55000/55001 en het interpreteren ervan
Voor wie
Assetmanagers, programmamanagers, projectleiders, maintenance engineers, beleidsmakers, KAM-medewerkers, die op het punt staan om de eisen te gebruiken voor implementatie van of (self-)assessment voor assetmanagement
Locatie
Centraal in het land
Prijs
€ 645 per persoon
nederland@pragmaworld.net | 073-6480563 | www.nl.pragmaworld.net

Inzicht in ISO 55000

Wilt u meer inzicht in de eisen van ISO 55000? Wilt u daarvan de meerwaarde vinden voor uw organisatie? Of wilt u de eisen leren interpreteren? De cursus ‘Inzicht in ISO 55000’ geeft antwoord op uw vragen.

Waarom een cursus ISO 55000?

Veel bedrijven en organisaties realiseren hun primaire bedrijfsdoelstellingen met assets als wegdek, verlichting, gemalen, persleidingen, zuiveringsinstallaties, vaarwegen, energiecentrales en industriële bakovens. Velen zijn al jaren actief op het gebied van onderhoudsmanagement en met systemen voor kwaliteit, milieu en veiligheid. Deze systemen grijpen steeds meer in elkaar. Hoe kunnen we daar richting aan geven? Waar kunnen we processen optimaliseren? En welke rol speelt informatisering hierbij? Assetmanagement als systeem vormt hierbij de verbindende schakel. Bedrijven en organisaties waarbij de primaire bedrijfsdoelstellingen worden gerealiseerd met assets, kunnen worden versterkt door de organisatie te laten voldoen aan ISO 55000. Na de cursus kunt u zelf verder met de (voorbereiding op de) invoering van assetmanagement in uw organisatie.

Inhoud cursus ISO 55000

In de cursus gaan we in op de eisen van ISO 55000 voor een aantal onderdelen van assetmanagement. We bespreken verschillende elementen uit de norm en de rol die zij spelen binnen assetmanagement. Ook kijken we hoe die passen binnen organisaties als die van u. Het aspect leiderschap komt aan de orde als belangrijk onderdeel om een transformatie richting ISO 55000 te laten slagen. Omdat wij als Pragma betrokken zijn bij de totstandkoming en de doorontwikkeling van ISO 55000, kunnen wij de cursus steeds aanpassen aan de nieuwste implementatie-ervaringen en voorbeelden.

Doordat de groep klein was, was er voldoende tijd voor het behandelen van de eisen aan de hand van onze praktijk.

Nadat u deze cursus heeft afgerond, kunt u de cursus Toetsingsvaardigheden volgen. Hierbij leert u om zelf intern te toetsen in hoeverre uw organisatie werkt volgens de principes van assetmanagement.

Meer informatie

Lees de cursusflyer of neem contact met ons op. Direct inschrijven is mogelijk via de button bovenaan de pagina. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en de factuur. Annuleren is kosteloos tot 4 weken voor aanvang. Daarna brengen wij 35% annuleringskosten in rekening.

    Inschrijven

    Schrijf u in via onderstaand formulier! U hoort snel van ons.

    PO-nummer/inkoopnummer:

    Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en de factuur. Annuleren is kosteloos tot 4 weken voor aanvang. Daarna brengen wij 35% annuleringskosten in rekening.

    Pragma is geregistreerd in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs). Dit betekent dat onze cursussen vrijgesteld zijn van BTW.