Loading...
Skip to content

Cultuur en asset management

Op 30 september 2016 houden NVDO, CMS Asset Management en Balance ’s middags een maintenance college over asset management en organisatiecultuur. De bijeenkomst vindt plaats bij drinkwaterbedrijf Oasen in Gouda.

Organisatieculturen zijn bepalend voor een bedrijf. De relatie tussen de werkvloer en het management is een belangrijke factor voor wat betreft de organisatiecultuur. Dit Maintenance College zoomt verder in op het verkleinen van een mogelijke kloof op functieniveau, gedrag of anderszins.

CMS-consultant Robert van Grunsven is een van de sprekers. Hij stelt: “Cultuur is het patroon van gemeenschappelijke overtuigingen dat een groep zichzelf heeft aangeleerd door hun werk te doen. Binnen organisaties, op strategisch, tactisch en operationeel niveau, maar ook over de levenscyclus van de assets, komen verschillende groepen met zogenaamde subculturen voor, elk met hun eigen paradigma van de juiste manier van denken en doen. Waarde realiseren met de assets, vanuit één of meerdere organisaties heeft het hoogste rendement als groepen hun eigen en elkaars culturen kennen, herkennen en erkennen. Het ontwikkelen van cultuur is een volgende stap.”

Aanmelden kan via de website van de NVDO.