Loading...
Skip to content

Definitie assetmanagement

Bij assetmanagement draait het om het managen van assets. De directe vertaling van het woord ‘asset’ vanuit het Engels is ‘bedrijfsmiddel’.

Onderhoudsmanagement

Traditioneel onderhoudsmanagement is te omschrijven als “het garanderen dat een bedrijfsmiddelen bij voortduring doet dat wat de gebruiker wil dat het doet, binnen een gegeven bedrijfsomgeving”. “Dat wat de gebruiker wil dat het doet” betekent niet veel anders dan het optimum zoeken tussen de gewenste prestatie, de kosten voor het garanderen van de prestatie en het beheersen van risico’s.

Kortom, onderhoudsmanagement is het in balans houden van prestaties, kosten en risico’s tijdens de gebruiksfase van een installatie.

Assetmanagement

Assetmanagement voegt twee belangrijke fases toe aan het traditionele onderhoudsmanagement. Bij assetmanagement zijn kosten, prestaties en risico’s al voor de ontwerpfase van de asset een belangrijk gegeven. Voor er wordt gestart met het ontwerp of aankoop van de installatie, wordt onderzocht wat de mogelijke effecten zijn op de directe en indirecte kosten gedurende de gehele levensduur van de asset. Bij assetmanagement wordt zelfs verder gekeken dan de gebruiksfase. In de totale kosten wordt rekening gehouden met de kosten en risico’s voor het ontmantelen van de asset nadat deze de economische of technische levensduur heeft bereikt. Naast de levenscyclusbenadering is waardecreatie een andere belangrijke dimensie.

Kortom, bij assetmanagement kijkt men over de bedrijfsmuren heen naar de gehele levenscyclus van een asset.

Wat is assetmanagement?

In onderstaande film vertelt Pragma-directeur Luc de Laat aan de kijkers van RTL7 wat assetmanagement is.

De Succesfactor RTL7 CMS Asset Management

Definitie assetmanagement

Volgens de norm ISO 55000
“Gecoördineerde activiteiten van een organisatie om waarde te realiseren uit assets”.

Toelichting van Pragma
Assetmanagement betreft systematische en gecoördineerde activiteiten waarmee een organisatie optimaal haar bedrijfsmiddelen beheert. Dit houdt in dat prestaties, risico’s en kosten van assets van grote invloed zijn op besluitvorming om de strategische doelen van de organisatie te realiseren. We beoordelen daarbij de gehele levensduur van de assets; van nieuwe behoeftes en nieuwbouw, via oplevering en onderhoud tot en met verwijdering bij einde levensduur.

Assetmanagement creëert waarde

Bedrijven en organisaties creëren waarde voor hun stakeholders en dat doen zij met assets. Een olieplatform levert grondstoffen voor het maken van brandstof door een raffinaderij. Een openbare weg zorgt voor doorstroming van verkeer, als waarde voor de burger in een gemeente of provincie. Beide organisaties creëren waarde voor hun stakeholders waarbij ze rekening dienen te houden met risico’s voor hun omgeving. Assetmanagement haalt de maximale waarde uit deze assets, door de balans tussen prestaties, risico’s en levensduurkosten af te wegen. Dit geschiedt door vanuit het strategische plan van de organisatie, de assets te benaderen. Niet het individuele asset, maar het gehele systeem van assets wat de waarde creëert.

Prestaties, risico’s en kosten van assets

De prestaties, risico’s en kosten worden gedefinieerd door de asset owner en gerealiseerd door de assetmanager. Dat gebeurt middels risicomanagement, life cycle management, prestatiemanagement en informatiemanagement. De consultants van Pragma weten hier raad mee. Zij hebben de thema’s geplaatst binnen een assetmanagementmodel. Hierin worden de rollen, aandachtsgebieden en relaties binnen assetmanagement zichtbaar.

Prestaties, risico's en kosten van assets moeten in balans zijn.

 

Ontstaan van assetmanagement

Assetmanagement heeft als wijze van managen en denken vorm gekregen vanaf midden jaren ’70. Aanleiding was een aantal zeer ernstige ongevallen in de industrie waarbij slachtoffers vielen en milieuschade optrad, in combinatie met grote financiële schade.

Lees ook het artikel waarom assetmanagement. Daarin staan alle voordelen van assetmanagement op een rij.

 

Soorten assets binnen assetmanagement

Meer informatie

Wilt u weten of het invoeren van assetmanagement interessant is voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op.