Loading...
Skip to content

Data ontsluiten met BI

Data over assets en de analyse ervan zijn van meerwaarde voor het beantwoorden van onderhoud- of assetmanagementvragen. Als assetmanager of maintenance engineer wilt u antwoord geven op vragen zoals: Wat is de oorzaak van deze storingen? Is het onderhoudsconcept optimaal? En welke assets zijn als eerste aan vervanging toe? Business Intelligence (BI) ontsluit de data uit de verschillende systemen die u beschikbaar heeft. Met BI gebruikt u rapportages of slimme dasboards om de gegevens te analyseren. Pragma helpt u bij het definiëren van de vraag, het ontsluiten van de data en het inrichten van uw dashboards of rapporten.

Aanpak vanuit alle data

Organisaties waarin assets belangrijk zijn voor de primaire doelstellingen, zoals waterschappen en de industrie, maken gebruik van verschillende systemen. In al deze systemen is data beschikbaar over de assets, bijvoorbeeld: financieel, technisch (onderhoudsbeheersysteem), geografisch (GIS), historisch (het archief), maar ook ongestructureerde datasets zoals foto’s en informatie over het weer.

Onze visie: we verdrinken in de data, maar hebben een gebrek aan informatie.

5 stappen voor ontsluiten van data

De informatie uit de diverse systemen moet toegankelijk gemaakt worden. Pas dan kan het helpen om uw vragen te beantwoorden. De consultants van Pragma doorlopen met u hiervoor vijf stappen:

 1. Data-acquisitie (verzamelen van gegevens)
 2. Data sanitation (opschonen van data)
 3. Data-analyse (analyseren van de data)
 4. Datapresentatie (maken van rapportages of dashboards)
 5. Data delen (ontsluiten naar gebruikers)

Wij helpen u bij het vaststellen van uw vraag, het ontsluiten van data en zorgen dat de informatie wordt omgezet naar een begrijpelijk en persoonlijk dashboard of rapport waarin de informatie wordt gevisualiseerd. Met deze informatie kunt u bijvoorbeeld de volgende vragen beantwoorden:

 • Waardoor wordt een storing veroorzaakt? De oorzaak-gevolg vraag.
 • Welke verborgen informatie zit er in mijn data? Ontdek of er bijvoorbeeld voldoende onderhoud wordt gepleegd op de meest risicovolle assets.
 • Hoe verhouden zich prestaties, risico en kosten op de verschillende locaties?

Wij maken gebruik van Power BI. Dit is een krachtige en veel gebruikte tool van Microsoft.

Van data naar beslissen

De snelle veranderingen in de maatschappij en bij bedrijven, door interne en externe factoren vragen van u een zekere wendbaarheid. Hoe zorgt u dat u uw doelstellingen blijft realiseren? Hoe neemt u de goede beslissingen met gebruik van een veelheid aan informatie?  Er is genoeg data in uw systemen, op internet en in het archief. Maar hoe haalt u daar snel de juiste en betrouwbare informatie uit?

De consultants van Pragma spreken uw taal, kennen uw systemen en begrijpen uw data. Hierdoor zorgen zij snel voor resultaat. Uw assetdata wordt ontsloten in persoonlijke en overzichtelijke rapportages en dashboards. Zo wordt data inzichtelijke informatie; de verbanden tussen gegevens worden zichtbaar. U bent in staat om de juiste beslissing te nemen.

Data-analyse bij Holmatro

“Wij registreren het onderhoud, maar door de jaren heen hebben we nog niet veel met de data gedaan.” Aan het woord is Peter van de Wiel, manager production bij Holmatro. “We hebben Pragma een data-analyse laten doen op ons onderhoudsbeheersysteem. Er was geen garantie of er iets uit kwam, maar de beperkte investering loonde al snel. Er werd snel zichtbaar waar de onderhoudsmedewerkers hun tijd aan besteden en welke machines veel onderhoud vragen. Met dit inzicht zijn we beter in staat om het onderhoud te sturen.”

Peter van de Wiel: In ons onderhoudsbeheersysteem zit meer dan wij dachten!

Samenwerken loont

Onderhoudsbeheersystemen zoals HxGN EAM en Ultimo beschikken zelf steeds meer over BI-oplossingen. Binnen veel organisaties zijn afdelingen of mensen actief met BI. Dit vinden wij een positieve ontwikkeling omdat er hiermee steeds meer data-gedreven oplossingen voor eindgebruikers beschikbaar komen. De toegevoegde waarde van Pragma zit ‘m in het samenwerken; met systemen en experts uit de organisatie. De consultants van Pragma hebben kennis en ervaring met Business Intelligence, onderhouds- en assetmanagement. Wij helpen u om tot resultaat te komen. Pragma is een onafhankelijke partij. Wij zijn niet gelieerd aan bepaalde software, zoals onderhoudsbeheersystemen of BI-tools. We delen graag onze kennis met u.

De kracht van data, meer bewezen toepassingen

De data-gedreven aanpak is relatief nieuw. Veel klanten zien nog niet de ‘kracht’ van hun data. Misschien is ‘onbekend is onbemind’. Daarom vindt u hieronder praktijksituaties waarin wij Power BI ingezet hebben om onze klanten te helpen:

 • Dashboard voor tankopslagbedrijf om de resultaten van de risicoanalyse inzichtelijk te maken en te delen met haar wereldwijde locaties.
 • Analyse van de waarnemingen over dijken tijdens de voorjaarsinspecties ten behoeve van de zorgplicht. Visualisatie met behulp van geografische kaarten.
 • Analyse van afvalwaterzuiveringssystemen ten aanzien van storingsgedrag in combinatie met weerdata.
 • Inzichtelijk maken van het verschil tussen onderhoudsmethodieken en -resultaten door verschillende ingenieursbureaus ten behoeve van de veiligheid en vaarwegen.
Voorbeeld van een BI-dashboard

 

Aanpak en resultaat met BI

We kunnen op verschillende manieren aan de slag. Op basis van uw concrete vraag of door het toepassen van een data-analyse op uw onderhoudsbeheersysteem. In twee dagen halen wij waardevolle informatie op uit uw onderhoudsbeheersysteem. Laat u verrassen over welke informatie in uw systeem verborgen ligt. Dit heeft meerdere voordelen:

 • Inzicht in de kracht van uw data
 • Inzicht in de mogelijkheden van Power BI
 • Inzicht in de datavolwassenheid van uw organisatie
 • Een businesscase om te investeren in data-gedreven oplossingen

Geïnteresseerd in de resultaten met BI? Neem dan contact met ons op. Wij onderzoeken graag met u de mogelijkheden.

A fool with a tool is still a fool, aldus Grady Booch

 

Neem direct contact op

Charaf Bouichi
Charaf Bouichi

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn

Mark van Diepen

Accountmanager

Stuur bericht

LinkedIn