Loading...
Skip to content

Asset Management Improvement Planning en ISO 55000

De Asset Management Improvement Planning (AMIP) geeft u een gedetailleerd inzicht in de assetmanagementvolwassenheid van uw organisatie. De AMIP geeft aan op welke punten uw organisatie voldoet aan de ISO 55000 en welke zaken binnen uw organisatie ontwikkeld moeten worden om te voldoen aan de norm, inclusief prioritering.
Met behulp van het AMIP-raamwerk helpen consultants van Pragma de maturiteit van uw organisatie te bepalen. Aan de hand van AMIP beoordelen zij de huidige status en worden de GAP’s ten opzichte van de norm gedefinieerd. De beoordelingsresultaten vormen de basis voor uw Strategisch Asset Management Plan (SAMP).

De kracht van AMIP

De kracht van AMIP ligt in de verbinding: elk van de 130 facetten die getoetst worden met de AMIP zijn zowel gekoppeld aan de ISO 55001, als aan de 39 onderwerpen van GFMAM. Het resultaat van de AMIP-beoordeling wordt gebruikt voor het vaststellen van het volwassenheidsprofiel op vijf niveaus. Dit kan zowel op basis van ISO 55000 als op de 39 onderwerpen van GFMAM/IAM.

Wellicht heeft u niet de ambitie om te certificeren op ISO 55000? Het is altijd goed om te weten waar u staat en waar verbetering op assetmanagement mogelijk is. Uiteraard altijd binnen de context van uw situatie en organisatie.

Hoe werkt de AMIP?

De beoordeling is een combinatie van een documentenanalyse, bezoek ter plaatse en interviews met verschillende stakeholders. Tevens vindt er verificatie plaats van informatie die tijdens interviews wordt verstrekt. Om de beoordelingsscore uit te voeren en vast te leggen gebruiken onze consultants onze eigen softwaretool Assessor. In tegenstelling tot andere eendimensionale beoordelingen, meet Assessor de volwassenheid van het assetbeheer van een organisatie met behulp van twee kwadranten:

 • Best Practice Maturity Level
 • Key Performance Indicators

Feedbackrapport
Op basis van de verkregen informatie stellen we een gedegen en goed onderbouwd rapport op. We geven feedback over de GAP’s in relatie tot het beoogde doel. Het rapport bevat tevens benchmarkvergelijkingen met branchegenoten.

AMIP beoordelingsresultaten

Wat biedt een AMIP scan u nog meer?

 • U krijgt een analytische, onafhankelijke en objectieve analyse van de huidige situatie van het assetmanagement binnen uw organisatie
 • U kunt uw ervaringen en gedachten delen met een ervaren consultant assetmanagement
 • Met het vaststellen van de huidige assetmanagement volwassenheid en -doelen is er duidelijkheid voor uw interne organisatie
 • De prioritering van de verbeteracties is gebaseerd op uw assetmanagementbeleid en ondersteunt hiermee uw organisatiestrategie
 • Inzicht in de mogelijkheden tot prestatieverbetering en potentiële besparingen
 • Inzicht in mogelijke problemen en risico’s tijdens het project, zodat hiervoor maatregelen getroffen kunnen worden
 • Potentiële obstakels worden geïdentificeerd en kunnen worden beheerd om verstoringen tijdens de uitvoering van het project te voorkomen
 • Duidelijkheid in het benodigde budget op korte en middellange termijn
 • De mogelijkheid om de verschillende locaties binnen uw organisatie met elkaar te vergelijken en op elkaar af te stemmen
 • Het van jaar tot jaar volgen van de groei van uw onderhoudsorganisatie, inclusief vervolgacties
 • Een overzicht van geprioriteerde verbeteracties voor een periode van 2 tot 3 jaar

Wanneer is een ISO 55000 scan te overwegen?

 • Als verschillende teamleden verschillende inzichten hebben over de volwassenheid van het assetmanagement
 • U weet niet zeker wat u moet doen om te voldoen aan de ISO 55001-certificeringsvereisten
 • Het assetmanagement heeft nog veel ontwikkeling nodig, maar u weet niet waar u moet beginnen
 • U heeft het onderhoudsmanagement op orde, maar u weet niet zeker of de processen voor assetmanagement op orde zijn
 • U werkt hard aan uw assetmanagement, maar behaalt niet de verwachte resultaten
 • Uw assetmanagement heeft u op orde, maar u vraagt zich af of de processen duurzaam zijn
 • De resultaten van het AMIP-assessment kunt u gebruiken bij het overtuigen van management en stakeholders om assetmanagement verder te ontwikkelen

Internationale standaarden

Weet u hoe uw organisatie zich verhoudt tot internationale standaarden en best practices uit de branche?

ISO 55000

Een AMIP-assessment geeft u inzicht in hoeverre uw organisatie gereed is voor certificering op ISO 55001.

GFMAM en IAM

De AMIP omvat alle 39 onderwerpen van het Asset Management Landscape-document van GFMAM/IAM.

Ondersteuning van Pragma

ISO 55000 scan/audit

Meten van de huidige volwassenheid van uw organisatie

Implementeren van ISO 55000 tot aan certificering

Ondersteuning bij implementatie van ISO 55000 tot aan certificering

PDCA

Ondersteuning bij het continu verbeteren volgens PDCA-cirkel van Deming