Loading...
Skip to content

Organisatieontwikkeling

Implementatie van assetmanagement is niet alleen het inrichten van systemen en processen, maar vraagt ook iets van de mensen die er mee aan de slag moeten. Het vraagt van een organisatie veelal een andere houding, gedrag en cultuur. Onze stelling is: ‘assetmanagement heeft pas zin, als mensen zin hebben in assetmanagement’. Pragma kijkt vanaf het begin van elke opdracht naar hoe we de mensen gemotiveerd aan de slag krijgen met het toepassen van assetmanagement, zodat onze opdrachtgevers het resultaat krijgen dat zij wensen.

Assetmanagement effectief implementeren

De implementatie van assetmanagement staat of valt met de inzet van medewerkers. Daarom vinden wij aandacht voor organisatiefactoren, zoals leiderschap, cultuur, capaciteit en bekwaamheid, van groot belang. Deze zijn namelijk van invloed op het effectief ontwikkelen van assetmanagement. Wat in sommige situaties effectief is, kan in andere situaties minder effectief zijn. Daarom vinden wij een universeel stappenplan om assetmanagement effectief te implementeren niet geschikt. We hebben daarom een aanpak op maat ontwikkeld: ‘Mens en implementatie’. In deze aanpak wordt rekening gehouden met de dynamiek van de betreffende organisatie. Dit leidt tot optimaal assetmanagement.

Van assetmanagementprincipes naar praktijk

‘Assetmanagement heeft pas zin, als men zin heeft in assetmanagement!’, stellen wij. Zin in assetmanagement ontstaat door een proces van gemeenschappelijke betekenisgeving; het werken volgens assetmanagementprincipes vraagt vaak om aanpassing van het gedrag van medewerkers. Dit is sterk afhankelijk van de verandering van hun perceptie. Sturen op alleen resultaten en gedrag is niet effectief. Het gaat om de route er naartoe. Gezamenlijk een proces van betekenisgeving doorlopen, waarbij assetmanagementprincipes worden vertaald naar hun alledaagse praktijk, draagt bij aan effectief veranderen. Pas als mensen hun beeld van hun werkelijkheid veranderen, ontstaat er ruimte voor nieuw gedrag.

Harde en zachte elementen bij implementatie assetmanagement

Organisaties als ‘systeem’ bestaan uit een ‘technisch-bedrijfskundig domein’ en een ‘sociaal domein’. Het ‘technisch-bedrijfskundige domein’ bestaat uit ‘hardere’ elementen zoals regels, processen, systemen en structuren. Het ‘sociale domein’ bestaat uit ‘zachtere’ elementen. De belangrijkste elementen zijn gedrag en cultuur. Hierop sluiten onder andere motivatie, (persoonlijk) leiderschap, emotie en beleving aan. Wij vinden het belangrijk dat de aandacht voor beide domeinen in balans is. Een voorbeeld is ‘besluitvorming’: een te objectieve benadering bij het nemen van assetmanagementbeslissingen en het negeren van de subjectieve kant ervan of andersom, leidt niet tot betere besluitvorming.

Model van Pragma voor implementatie van assetmanagement met focus op het systeem en het gedrag van de mens

Draagvlak voor assetmanagement

Pragma vindt dat het vooraf betrekken van medewerkers bij het toepasbaar maken van assetmanagementprincipes in hun reguliere processen, een voorwaarde is voor het slagen van assetmanagement. Het is belangrijk dat ieder zijn of haar rol in het geheel kent en weet hoe deze bijdraagt aan het realiseren van de assetmanagementdoelstellingen. Basiskennis is van belang, maar men leert het pas echt door het toe te passen.

Trainingen bewustwording assetmanagement

Praten over ‘veranderen’ is niet hetzelfde als ‘doen’. Pragma heeft specifieke trainingen ontwikkeld om meer bewustwording rondom assetmanagement bij medewerkers te creëren. Dit trainingsprogramma hebben we al meer dan 50 keer gegeven, bij diverse soorten organisaties. Deze trainingen zijn bewezen effectief. Door deze aanpak wordt er niet over assetmanagement gesproken maar over het dagdagelijkse werk van de mensen en hun bijdrage aan de organisatiedoelstellingen.

Cultuurdimensies assetmanagement

Gedrag hangt nauw samen met de cultuur van een organisatie. Pragma heeft voor assetmanagement cultuurdimensies ontwikkeld die als instrument ingezet kunnen worden. Deze dimensies geven aan in welke mate de huidige cultuur remmend of stimulerend werkt om assetmanagement toe te passen. Inzicht in een eventuele cultuur-gap maakt de dialoog er over mogelijk. Een ander succesvol instrument is de veranderbereidheidsmeting (volgens Ajzen), die inzicht geeft in waar de issues zitten om te willen veranderen. Veelal een eyeopener voor het management.

Werken mét assetmanagement

Pragma adviseert om de principes en methodes van assetmanagement meteen toe te passen in het werk van de medewerkers. Dit kan door tijdens de implementatie te werken met pilot-omgevingen en zo een lerende organisatie te creëren. Werken mét assetmanagement in plaats van werken aan assetmanagement dus.

Interesse in cultuur bij assetmanagement?

Pragma stelt de mens centraal. Naast onze strategische oplossingen, maken wij een praktische vertaalslag naar de werkvloer. Omdat niet het systeem, maar de mens achter het systeem uiteindelijk het succes bepaalt. Wij stellen dat aandacht voor cultuur leidt tot een grotere kans van slagen van uw assetmanagement. En wij stellen dat assetmanagement pas zin heeft, als de mensen zin hebben in assetmanagement. Bent u benieuwd hoe u in uw organisatie meer draagvlak voor assetmanagement kunt creëren? Neem dan contact met ons op.

Neem direct contact op

Robert van Grunsven

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn

Mark van Diepen

Accountmanager

Stuur bericht

LinkedIn