Loading...
Skip to content

De mens centraal bij assetmanagement

Met assetmanagement levert u een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van uw organisatie. Dit vraagt om een optimale afstemming en inrichting van de assetmanagementprocessen, maar vraagt ook om een specifieke houding en gedrag van uw mensen. Onze visie is dat juist de mensen het verschil maken. Immers, ‘assetmanagement heeft pas zin als mensen zin hebben in assetmanagement’.  Aandacht voor ‘de mens’ komt terug in onze aanpak en analyse van de scanresultaten. Een assetmanagementscan geeft u inzicht waar uw processen beheerst en uw mensen competent zijn en waar verbetering nodig of mogelijk is.

Scan op maat

Een assetmanagementscan kan worden gehouden voor de gehele organisatie, maar ook voor onderdelen van een organisatie. Denk aan een assetmanagementscan per assetsoort, voor beheer en onderhoud (onderhoudsmanagementscan) of voor een onderwerp, zoals informatie (informatiemanagementscan). Een scan geeft de gehele organisatie inzicht in waar ze staat. In de praktijk is de informatie bedoeld voor de directie en het management die verantwoordelijk zijn voor de assetmanagementprocessen en het verbeteren ervan.