Loading...
Skip to content

In dit model komt de relatie tussen de primaire business, assetmanagement en de technische oplossingen goed tot uitdrukking. Pragma richt zich op het grijze vlak. Pragma kan vanuit ervaring zorgen voor de verbindingen tussen de verschillende businessvragen en de bijbehorende informatievoorziening.

Visie op informatiemanagement

Pragma werkt altijd vanuit de gedachte dat:

  • De business, assetmanagement leidend is
  • Er van data, informatie gemaakt dient te worden
  • Dat data betrouwbaar, actueel en compleet dient te zijn
  • Er geen ‘slechte’ onderhoudsbeheersystemen en onderhoudsmanagementsystemen zijn, maar wel slechte inrichtingen
  • Mensen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de data, maar dat een organisatie dient te zorgen voor gebruiksvriendelijke ondersteunende softwaresystemen

Zorg eerst voor een gedeeld beeld. Bij complexe materie ligt onbegrip op de loer. Pas als men elkaar hoort en verstaat, kun je verdiepen en keuzes maken.