Loading...
Skip to content

Veel petten technische dienst rondom onderhoud

Een technische dienst (TD) heeft meestal drie rollen:

  1. Zorgen voor het voldoen aan compliance (wet-en regelgeving)
  2. Uitvoeren van projecten rondom uitbreiding, renovatie en groot-onderhoud van assets
  3. Onderhoudsmanagement voor het in stand houden van de assets, meestal voor de productieafdeling of de asset owner

Door deze drie verschillende rollen heeft de technische dienst te maken met een groot spanningsveld tussen belangen en prioriteiten. Dat vraagt van de technische dienst ervoor te zorgen dat er een goed georganiseerde onderhoudsorganisatie staat, waarin de processen op orde zijn, systemen functioneren en mensen competent zijn. Denk aan monteurs, werkvoorbereiders en maintenance engineers, veelal betrokken vakmensen die trots zijn op “hun” assets.

Goed onderhoud, betekent op tijd naar huis.

Gerelateerde cases

Optimalisatie onderhoudsorganisatie bij AEB
AEB zat in een transitie van afvalverwerker naar energieproducent. Voor deze transitie wilden AEB inzicht krijgen in de onderhoudskosten en het installatiebeheer. En AEB wilde de technische dienst ontwikkelen tot een servicegerichte dienstverlener. Pragma hielp daarbij.
Storingsanalyse bij waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel vroeg Pragma om een storingsanalyse en toegankelijke data. Voldoet het onderhoudsbeheerssysteem op dit punt nog? Sluit het nog aan bij landelijke ontwikkelingen? Hoe vertalen we registratie naar informatie?
Asset Life Cycle Management voor hybride patrouillevaartuig RPA 8
Scheepswerf gebr. Kooiman ontwierp en bouwde het hybride patrouillevaartuig RPA 8 in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam. Pragma verzorgde het bijbehorende Asset Life Cycle Management-programma.

Neem direct contact op

Henk Wynjeterp

Managing director

Email me

LinkedIn

Mark van Diepen

Consultant | accountmanager

Email me

LinkedIn