Loading...
Skip to content

Waarom onderhoudsconcepten?

Met goede onderhoudsconcepten kunnen assets functioneren volgens de wensen van de organisatie en naar de eisen van de wet. Ook kan het faalgedrag van assets worden voorspeld. Je gaat van aannames naar het feitelijk onderbouwen van je onderhoudssysteem. En dat levert effectief onderhoud en beheer op. Organisaties met onderhoudsconcepten kunnen bijvoorbeeld onderbouwen wat de gevolgen zijn van een budgetverlaging voor de prestaties en risico’s van de assets. En ze kunnen bijvoorbeeld bewust kiezen voor hogere risico’s of lagere prestaties.

Onderhoudsconcepten voor alle organisaties

Alle organisaties met assets en een onderhoudsbeheersysteem, zijn gebaat bij een effectief onderhoudsconcept.

Henk Wynjeterp

Managing director

Email me

LinkedIn

Luc de Laat

Business development

Email me

LinkedIn