Loading...
Skip to content

Overzicht van organisatierisico's, assetmanagementrisico's en AM levenscyclus risico's

Strategisch risicomanagement
Bij integraal risicomanagement hoort strategisch risicomanagement. Strategisch risicomanagement zorgt voor de verankering van de juiste verhouding tussen prestaties en risico’s van de assets op het hoogste niveau. Dit is van belang voor stakeholders en aandeelhouders. Maar ook voor overheidsorganisaties, bijvoorbeeld voor het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Pragma helpt u bij het inzicht krijgen in de verhouding tussen prestaties en risico’s van de assets. Ook kunnen we u ondersteunen bij scenariostudies en u handvaten geven om het proces in de gehele organisatie te borgen. Denk aan het opstellen van risicomanagementbeleid, bedrijfswaardenmatrix, risicomatrix, risicoregister, risicodenken of een risicoaanpak.

Onderhoud op basis van risico
Bij het onderhoud van uw assets op basis van risico gaat het om de risico’s van het technische falen van de assets. Hierbij worden verschillende methodieken toegepast, zoals RCM en FMECA, die weer worden toegepast in een aanpak als risicogestuurd wegbeheer en risicogestuurd leidingbeheer.

Van een onzekere veiligheid naar een veilige onzekerheid.