Loading...
Skip to content

Strategisch assetmanagementplan verbindt

Organisaties staan voor vele uitdagingen die gerealiseerd moeten worden. De assets van de organisatie en assetmanagement kunnen dat ondersteunen. Maar de wereld rondom uw organisatie en de daarmee samenhangende eisen veranderen continu. Het is dus van belang dat uw assetmanagement verbonden is met deze (veranderende) uitdagingen. Deze verbinding kunt u realiseren met een strategisch assetmanagementplan, kortweg een SAMP. In een strategisch assetmanagementplan worden het organisatiebeleid en de organisatieplannen vertaald naar beleid en plannen specifiek voor uw assets en uw assetmanagementorganisatie.

Henk Wynjeterp

Managing director

Email me

LinkedIn

Mark van Diepen

Consultant | accountmanager

Email me

LinkedIn