Loading...
Skip to content

Handboek stedelijk waterbeheer en asset management

In opdracht van STOWA/Stichting RIONED schrijft CMS Asset Management een handreiking voor asset management in het stedelijk waterbeheer. Samen met de vertegenwoordigers vanuit de doelgroep, vertaalt CMS haar kennis van de waterwereld naar praktische voorbeelden voor het stedelijk waterbeheer. Dit omvat systemen voor afvalwater, hemelwater, oppervlaktewater en grondwater.

De handreiking is gericht op het effectief implementeren van asset management in de dagelijkse praktijk van de zorg voor stedelijk watersector. Het uitgangspunt is ‘geen boek voor in de kast’, maar een handreiking met kennis, inzichten en toepasbare praktijkvoorbeelden die aanzetten tot het uitdragen en beleven van asset management-principes.

In elk hoofdstuk wordt de theorie ondersteund met een toelichting op het nut en de noodzaak van het onderdeel, met praktijkvoorbeelden en met mogelijke instrumenten.