Loading...
Skip to content

HHNK voerde quickscan Asset Management PAS 55 uit

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil gaan behoren tot de beste waterschappen van het land. Naast tal van andere verbeteracties, wil het HHNK Asset Management implementeren in de organisatie. “Hoever wij daarin zijn, hebben wij met de quickscan Asset Management PAS 55 van CMS getoetst. En dat is een hele goede methode om weten waar wij staan en wat wij moeten doen om Asset Management-proof te worden”, zegt directieadviseur Jan-Willem Welbergen.De directie en tien ondersteunende en uitvoerende afdelingen namen deel aan de scan. “De scan richtte zich enerzijds op de mens in onze organisatie, zijn perceptie bij Asset Management en het inzicht en vermogen om door verandermanagement onze doelen te bereiken. Anderzijds verkenden wij het functioneren van verschillende afdelingen in relatie tot Asset Management en de onderlinge samenhang tussen die afdelingen die daarbij essentieel is. Het sterke van de scan is dat zo de hele keten aaneen wordt geschakeld. Van Beleid en Onderzoek, Planvorming en Voorbereiding tot en met Onderhoud, Beheer Watersystemen en Wegen, Peilbeheer en Beheer Waterketen. Het was een bijzonder constructief proces om te doorlopen op weg naar een organisatie, waarin Asset Management in hoge mate bijdragen levert aan de verbeteringen van onze prestatie en het beheersen van de risico’s en kosten van de assets tijdens hun gehele levensduur.”

Voor het HHNK zijn de conclusies en aanbeveling uit de scan helder en werkbaar. “In potentie zijn wij Asset Management ‘fit’. De ene afdeling echter al meer dan de andere. Wij hebben dus nog werk te verzetten om met alle afdelingen door te groeien en het ambitieniveau te bereiken dat wij als HHNK voor ogen hebben.”