Loading...
Skip to content

Intern toetsen voor BRZO-bedrijven

Valt uw bedrijf onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO 2015)? Dan moet u voldoen aan de BRZO-eisen. Dat betekent samenwerking tussen afdelingen voor kwaliteit, veiligheid, milieu, engineering en technische dienst. Al deze professies kennen hun eigen eisen en (afgeleide) normen, zoals ISO 9001, ISO 14001 en ISO 18001. Al deze eisen richten zich op de organisatiewijze en de assets van een bedrijf.

De toezichthouder heeft een nieuwe inspectiemethode geïntroduceerd. Bij deze nieuwe inspectiemethode toetst de toezichthouder veel meer op thema’s in plaats van op het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) per toezichthoudende discipline (Brandweer, SZW, Wabo). Maar hoe toetst u dit intern?

Quickscan

Lees meer over de de quickscan voor de VMS-norm NTA 8620:2016 die CMS Asset Managment heeft ontwikkeld, waarbij specifieke aandacht is voor de rol en verantwoordelijkheden van uw medewerkers. Zo weet u of er in uw bedrijf wordt samengewerkt aan de gemeenschappelijke doelstelling voor een veilig en rendementvol bedrijf, waarbij de vergunning op orde is en blijft. Ook kunnen we u meer vertellen over de link met asset management en hoe de norm ISO 55000 als kapstok kan worden gebruikt voor het inrichten van een robuust managementsysteem dat BRZO-proof is.