Loading...
Skip to content

ISO 55001 voor provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft de assetmanagement-certificering behaald voor het managen van de totale levenscyclus van haar assets. De provincie toont hiermee aan dat 1500 km aan (water)wegen, 320 kunstwerken (bruggen) en 49 verkeersregelinstallaties gestructureerd volgens de internationale norm ISO 55001 worden beheerd. De Provincie Overijssel is de tweede provincie in Nederlands met het certificaat.

De provincie Overijssel staat voor een vlotte en veilige doorstroming op provinciale wegen en vaarwegen. Meer risicogestuurd beheer en onderhoud helpt voor een goede bereikbaarheid. De opgave voor onderhoud en vervanging wordt steeds omvangrijker en de middelen zijn beperkt. Dan wordt risicogestuurd programmeren en prioriteren steeds belangrijker.

CMS Asset Management ondersteunde, samen met Asset Solutions, de provincie Overijssel om de assetmanagement-principes te implementeren in alle lagen van de organisatie, van strategisch tot tactisch en operationeel niveau. Voor de organisatie rondom de assets wilde de provincie een professionaliseringslag maken. Dat de provincie daarin is geslaagd, blijkt uit het certificaat ISO 55001.

Gedeputeerde Boerman is trots dat de provincie Overijssel gecertificeerd is voor asset management. “Certificering helpt om processen, informatie, rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen politiek, bestuur, planvorming en uitvoering te verduidelijken”.

Lindy Molenkamp, hoofd eenheid Wegen en Kanalen geeft aan: ”Als dit op orde is, kan een vervolg gegeven worden aan efficiënt en effectief beheer en onderhoud en vervangingsinvesteringen. Hiermee blijven we, ook in de toekomst, een professionele beheersorganisatie die haar infrastructuur op orde heeft. Met asset management zijn we goed in staat de verbinding tussen politiek, bestuur, planvorming en uitvoering beter te leggen”.

“Vanuit politiek en bestuur is er nu een transparante lijn naar de uitvoering. De opgaven zijn groot, deze systematiek helpt om te prioriteren. Daar ben ik blij mee en daar kan de provincie Overijssel trots op zijn” aldus gedeputeerde Boerman.

“Intern draagvlak is cruciaal voor het succes van asset management”, verklaart Lindy Molenkamp. “Er is met een programmateam ingezet op bewustwording en kennisontwikkeling bij verschillende doelgroepen. Hiervoor is gerichte communicatie ingezet en zijn veel producten en processen ontwikkelt samen met de medewerkers. Dit kende een aantal volwassenheidsfasen, waarbij het programmateam van een trekkend projectteam langzaam naar een ondersteunend programmateam veranderde voor de onderwerpen waar dit kon. Door de certificering hebben alle medewerkers meer inzage gekregen in de werkzaamheden, samenhang, risicomanagement en prestatiemanagement. “