Loading...
Skip to content

Nieuw: Handreiking Asset Management

In opdracht van Rioned en Stowa ontwikkelde CMS een handreiking rondom asset management voor stedelijk water. Een begeleidingscommissie en een lezersgroep becommentarieerden de handreiking.

Waarom een handreiking

Stedelijk waterbeheer heeft te maken met nieuwe uitdagingen. Denk aan verantwoording, kennisborging en kostenbeheersing. Dit geeft de kans om het beleid en de werkwijzen rondom stedelijk waterbeheer te verbeteren. Asset management biedt een denk- en werkwijze voor verdere ontwikkeling van stedelijk waterbeheer, passend bij de behoefte van deze tijd.

Tessa in Waterstad

De handreiking bestaat uit samenhangende onderdelen die los van elkaar bestudeerd kunnen worden. Het zijn afleveringen van een serie over de ontwikkeling van asset management bij de fictieve gemeente Waterstad. Hoofdpersoon Tessa Reganam, het omgekeerde van ‘asset manager’, neemt de lezer mee in de wereld van de fictieve gemeente Waterstad. Zij hebben stappen gezet op weg naar verbetering volgens de principes van asset management. Hun overwegingen en eravringen zijn bedoeld als inspiratie. In de handreiking staan werkwijzen met voorbeelden waarmee organisaties verbeteringen kunnen aanbrengen.

Handreiking bestellen?

De handreiking ‘Assetmanagement in Waterstad’ is te bestellen via de website van Rioolnet.

Totstandkoming

Een concept-versie van de handreiking is gepresenteerd op de regionale studiedagen op 6 september en 13 september 2016. Daarna konden de leden van Rioned/Stowa hun op- en aanmerkingen aanleveren voor de uiteindelijke versie.