Loading...
Skip to content

Power Suite

Overheden, waterbedrijven en productiebedrijven zijn gebaat bij assets die op een effectieve en efficiënte manier in bedrijf worden gehouden, zodat onnodige risico’s en hoge (gevolg)kosten worden voorkomen. Daarvoor stellen zij een onderhoudsconcept op en optimaliseren die regelmatig. Maar hoe kunt u het opstellen en optimaliseren van uw onderhoudsconcepten softwarematig ondersteunen? De software Asset Management Power Suite biedt uitkomst.

Software voor inrichten en optimaliseren onderhoudsprocessen

Pragma ontwikkelde een krachtige softwaretool voor het inrichten en optimaliseren van onderhoudsprocessen: Asset Management Power Suite. Deze software faciliteert het gehele proces om te komen tot onderbouwde onderhoudsconcepten met de FMECA– en RCM-methodiek. Asset Management Power Suite helpt om de assets te inventariseren op het gebied van stamkaartgegevens, onderhoudsconcepten (RCM/FMECA) en voorraadartikelen. En het helpt om de assets door middel van scenario’s te optimaliseren. Power Suite kan gegevens uitwisselen met  EAM-systemen, ofwel onderhoudsbeheersystemen (OBS).

Power Suite: snel, safe en simpel

Asset Management Power Suite is gebruiksvriendelijk en werkt snel. De software is een cloud-oplossing. De beheerkosten zijn laag en de data wordt veilig beheerd. Door de sterke import- en exportfuncties kan informatie uitgewisseld worden met EAM-systemen zoals SAP, On Key, IFS Ultimo, IBM Maximo en HxGN EAM.

Software voor alle assets

Alle organisaties die assets hebben voor hun primaire proces en deze effectief en efficiënt willen beheren, zullen profijt hebben van Power Suite. Of het nu gaat om waterschappen, maritieme sector, productiebedrijven of provincies en gemeenten. Voor al deze organisaties zijn de assets zoals waterzuiveringsinstallaties, riool, productielijnen en wegen van essentieel belang. Lees meer informatie over de organisaties waar Power Suite interessant voor kan zijn.

Wie werkt er met Power Suite?

Een risicoanalyse of FMECA kunt u ook uitvoeren in Excel. Maar wat als u grotere aantallen analyses beheert? Rekent u altijd met dezelfde getallen en gebruikt u dezelfde aanpak? Indien u zichzelf deze vragen stelt, is het tijd voor een softwareoplossing die u op gebruiksvriendelijke manier ondersteunt bij uw werkzaamheden.

Met Power Suite gebruiken we altijd de juiste data en dezelfde methode voor het optimaliseren van de onderhoudsconcepten.

Assetmanagementsoftware veilig online

Asset Management Power Suite is via internet toegankelijk en draait binnen een goed beveiligd datacenter. Hierdoor kunt u overal zelf of met meerdere gebruikers de centraal opgeslagen gegevens bewerken, thuis, op kantoor of bij uw klant. Deze assetmanagementsoftware kan echter ook op een ‘stand alone computer’ of een interne server worden geïnstalleerd.

De functies van Power Suite

 1. Configuratiebeheer; eenvoudige inventarisatie van assets. Door een eenvoudige ‘drag and drop’-kopieerfunctionaliteit, overzichtelijke schermen en de mogelijkheid om eigen velden aan te maken, kan er snel middels een boomstructuur een gehele installatie worden geïnventariseerd. U krijgt zo uw configuratiebeheer goed op orde. Een solide database zorgt ervoor dat uw data veilig geborgd zijn en eenvoudig kunnen worden geconverteerd naar andere systemen, zoals HxGN EAM, SAP, Ultimo en Maximo.
 2. Onderhoudsconcepten; het opstellen van onderhoudsregels op verschillende kwaliteitsniveaus. De bibliotheekfunctie, risicomatrices en commentaarvelden geven de gebruiker een gebruiksvriendelijk platform om de onderhoudsregels te bepalen of te optimaliseren. De verschillende methodes, zoals de Quick-FMECA en FMECA, kunnen door elkaar gebruikt worden. Het biedt een vereenvoudigde aanpak om maintenance engineers maximaal te faciliteren.
 3. Onderhoudsconceptoptimalisatie; het optimaliseren van bestaande concepten. Daarbij gebruiken we de aanwezige historische data en/of de kennis van monteurs en engineers. Op zoek naar het meest optimale concept waarbij van elke onderhoudsregel zichtbaar wordt wat zijn toegevoegde waarde is ten opzichte van het huidige onderhoud. Door middel van algoritmes verkrijgt u inzicht in de efficiency en effectiviteit van het onderhoud en kunt u kosten besparen of risico’s reduceren.

Voordelen van Power Suite op een rij

 • Overzichtelijke risicomatrices, aangepast aan uw wensen. Per item kunnen meerdere
 •  risicocategorieën worden behandeld en opgeslagen in de database. Per scenario kunt u risicomatrices aanmaken. Doordat de keuzes en het commentaar worden geborgd, kunt u later eenvoudig terugvinden waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.
 • Werkt met FMECA en RCM. Delen van installaties kunnen eenvoudig worden gekopieerd middels ‘drag and drop’. Er zijn bibliotheekfuncties die de invoersnelheid verhogen en de diverse rapportages leveren een duidelijk overzicht.
 • Grote hoeveelheden assets eenvoudig voorzien van preventieve en correctieve kosten. Asset Management Power Suite geeft de mogelijkheid om werkzaamheden te koppelen aan een componenttype. Dit zorgt ervoor dat kosten automatisch door gekopieerd kunnen worden. Met de rapportagetool wordt inzichtelijk waar de grootste kostenposten te verwachten zijn, hoeveel manuren nodig zijn en wat de te verwachte onderhoudskosten zullen bedragen in de tijd.
 • Meer grip op onderhoud. Door de onderhoudsconcepten van de assets op te stellen in Power Suite, kan de onderhoudsmonteur zelf bepalen hoe hij het onderhoud clustert. De
 • Plan Do Check Act cirkel van Deming maintenance engineer heeft meer grip op het uitgevoerde onderhoud.
 • Onderhoudsconcept verbeteren. U kunt zelf de onderhoudsconcepten reviewen volgens de plan-do-check-act-procedure (PDCA-cirkel).
 • Leidraad voor een lijst van kritische reserveonderdelen. Eerst worden de risico’s in kaart gebracht, met het bijbehorende onderhoud. Daarna kunnen effectief de belangrijkste voorraadparameters worden ingevuld, zoals levertijd, prijs, houdbaarheid, bestelgegevens en eventuele substitutiemogelijkheden. Middels de rapportage kunt u vervolgens de juiste reserveonderdelenstrategie bepalen.
 • Interactie met vele EAM- ofwel onderhoudsbeheersystemen. De gegevens die worden verzameld met Power Suite kunnen snel en foutloos worden geconverteerd naar een onderhoudsbeheersysteem. Bijvoorbeeld naar SAP, Ultimo, On Key, Maximo of HxGN EAM. Een consultant is hier niet meer voor nodig. Het brengt u een stap verder in het 5-fasen-model.
 • Overzichtelijke rapportages op maat. Asset Management Power Suite heeft voorgedefinieerde rapporten om alle belangrijke maintenance- en reliability-functies te ondersteunen. De rapporten zijn opgemaakt in de applicatie Crystal Reports en hebben een goede data-integriteit en heldere opmaak. Rapporten kunnen worden aangepast aan uw specifieke wensen. Ook is het mogelijk om zelf met een rapportagetool aan de slag te gaan of de data te ontsluiten met Microsoft Power BI.

Groeimodel van assetmanagement van Pragma

Hulp nodig bij de inrichting van Power Suite?

Geen tijd om alles zelf uit te zoeken? Onze consultants helpen u snel op weg. Zij ondersteunen u met het opzetten van uw assets in het systeem, het toelichten van de verschillende mogelijkheden en het effectief gebruik van de Power Suite software. Daarnaast hebben wij een eendaagse kennismakingstraining Power Suite beschikbaar waarin u de mogelijkheden van de software ontdekt.

Meer informatie over Asset Management Power Suite

Wilt u meer grip op het onderhoud aan uw assets? Of wil u weten hoe u uw onderhoudsstrategie kunt onderbouwen met behulp van Power Suite? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Gerelateerde cases

Risicoanalyse met Power Suite voor opslagbedrijf Oiltanking
Opslagbedrijf Oiltanking vroeg Pragma om, samen met hun ingenieurs, risicoanalyses uit te voeren voor hun terminals over de hele wereld met behulp van de softwaretool Asset Management Power Suite.
Optimaliseren onderhoudsconcepten met Power Suite bij Vitens
Om de assets de zorgen voor schoon drinkwater betrouwbaar en betaalbaar te houden, is goed onderhoud nodig. Power Suite en RCM helpen daarbij, bleek bij Vitens’ productiebedrijf Eemdijk.
Optimalisatie van onderhoudsconcepten met Power Suite bij Brabant Water
Installaties worden vaak onderhouden op basis van kennis en ervaring van mensen. Dat is niet altijd efficiënt en bovendien nogal kwetsbaar. Hoe kom je nu van mensafhankelijk naar systeemafhankelijk onderhoud? Pragma hielp Brabant Water met het inrichten van onderhoudsprocessen op basis van RCM.