Loading...
Skip to content

De functies van Power Suite

Power Suite is een krachtige softwaretool die u helpt bij het beantwoorden van uw onderhoudsvragen. Power Suite als informatiebron ondersteunt u bij het maken van keuzes ten aanzien van het beheer en onderhoud van uw assets. De software helpt u bij de inzet van risicogestuurd onderhoud en is de basis voor het opstellen en optimaliseren van uw onderhoudsconcept op basis van FMECA en RCM.

Elke maintenance engineer, maintenance manager of onderhoudsadviseur komt voor ingewikkelde vraagstukken te staan. Op basis van welke informatie maakt u keuzes? En pakt u vraagstukken altijd op dezelfde wijze aan? Is de data waarmee u werkt wel gestandaardiseerd en geborgd? Wellicht voert u de analyses nu uit in Excel, wat lastig te beheren is bij grotere aantallen. Power Suite zorgt voor een eenduidig proces wat goed beheersbaar is. Naast de standaardrapportages die Power Suite biedt, kunt u rapportages naar eigen wens aanpassen. Door een koppeling met Microsoft BI heeft u beschikking over talloze rapportage- en analysemogelijkheden.

Welke vragen kunt u beantwoorden met behulp van Power Suite?

  • Dekt het onderhoudsconcept de risico’s af?
  • Wat is het juiste budget van mijn onderhoud?
  • Wat zijn de te verwachten restrisico’s?
  • Welke keuzes zijn er met betrekking tot het onderhoud?

De functionaliteiten van Power Suite

Power Suite heeft drie belangrijke functionaliteiten:

 

Power Suite helpt bij het opstellen van de onderhoudsbegroting

Onderhoudsbegroting

Power Suite helpt u bij het opstellen van een onderhoudsbegroting. U kunt werkzaamheden koppelen aan een componenttype. Dit zorgt ervoor dat kosten automatisch door gekopieerd kunnen worden. Hierdoor kunnen grote installaties op eenvoudige wijze worden voorzien van de te verwachten preventieve en correctieve kosten. Met de rapportagetool wordt inzichtelijk waar de grootste kostenposten te verwachten zijn, hoeveel manuren benodigd zijn en wat de te verwachten onderhoudskosten zullen bedragen in de tijd.

Reserveonderdelen

Een groot deel van de beheer- en onderhoudskosten van assets wordt gevormd door reserveonderdelen. Daarnaast zijn de reserveonderdelen belangrijk voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de asset. Power Suite geeft u een lijst met kritische reserveonderdelen. Dit op basis van de risico’s en het bijbehorende onderhoud. Ook worden de voorraadgegevens meegenomen zoals levertijd, prijs en bestelgegevens. Met de lijst van kritische reserveonderdelen bepaalt u de juiste reserveonderdelenstrategie.

 

 

Ik wil meer weten over Power Suite

Gerelateerde cases

Onderhoudsconcept Grondstoffenfabriek Zutphen van Waterschap Rijn en IJssel
Pragma ondersteunde Waterschap Rijn en IJssel bij het opstellen en borgen van het onderhoudsconcept voor de Kaumera Grondstoffenfabriek Zutphen.
Optimalisatie van onderhoudsconcepten met Power Suite bij Brabant Water
Installaties worden vaak onderhouden op basis van kennis en ervaring van mensen. Dat is niet altijd efficiënt en bovendien nogal kwetsbaar. Hoe kom je nu van mensafhankelijk naar systeemafhankelijk onderhoud? Pragma hielp Brabant Water met het inrichten van onderhoudsprocessen op basis van RCM.
Optimaliseren onderhoudsconcepten met Power Suite bij Vitens
Om de assets de zorgen voor schoon drinkwater betrouwbaar en betaalbaar te houden, is goed onderhoud nodig. Power Suite en RCM helpen daarbij, bleek bij Vitens’ productiebedrijf Eemdijk.

Neem direct contact op

Henk Wynjeterp

Managing director

Stuur bericht

LinkedIn

Frank Koot

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn