Loading...
Skip to content

Optimaliseren van onderhoudsconcepten

Wilt u écht ‘in control’ zijn over het beheer en onderhoud van uw assets? Vraagt u zich af of het onderhoud nog alle risico’s afdekt en of u niet te veel of te weinig onderhoud doet? Staat u voor lastige vraagstukken, bijvoorbeeld een krimpend onderhoudsbudget? Ga dan een stap verder met het optimaliseren van uw onderhoudsconcepten met Onderhoudsconcept 3.0 in Power Suite.

Als aanvulling op de methodieken FMECA en RCM heeft Pragma de methode ‘Onderhoudsconcept 3.0’ ontwikkeld. Deze methode is met innovatieve algoritmen toepasbaar in Power Suite.

Hoe werkt Onderhoudsconcept 3.0?

Allereerst laden we de data van een installatiestructuur met haar storingsgegevens en huidig onderhoud in Power Suite, veelal uit uw EAM- of onderhoudsbeheersysteem (OBS). Vervolgens voeren we een risicoanalyse uit. Zowel op basis van geen onderhoud doen, als op basis van het huidige onderhoud. Door het toepassen van innovatieve algoritmen wordt op vijf criteria getoetst of het onderhoud voldoet aan de gouden regels:

  1. Reduceert het risico’s?
  2. Is het technisch uitvoerbaar?
  3. Zijn de kosten van onderhoud niet meer dan de potentiële risicokosten?

Als deze vragen met ‘ja’ zijn beantwoord, is er sprake van optimaal onderhoud. We werken met referentieobjecten met eenzelfde context waarbinnen de assets opereren, zodat de aanpak efficiënt uitgevoerd kan worden.

Het resultaat van Onderhoudsconcept 3.0

Duidelijke gevisualiseerde informatie die de verschillen laat zien tussen de scenario’s en de invloed van keuzen op het budget. De nieuwe onderhoudsregels kunnen daarna terug in het onderhoudsbeheersysteem. Kijk voor voorbeelden in de Productsheet Onderhoudsconcepten 3.0.

Met de optimalisatie van het onderhoud via Onderhoudsconcept 3.0 in Power Suite hebben wij een besparing van 28% gerealiseerd op de onderhoudskosten.

De resultaten bij klanten

De methode Onderhoudsconcept 3.0 heeft zich al bewezen: onze klanten kregen meer inzicht in risico’s en kosten. Er zijn voorbeelden met besparingen tot 50% op onderhoud en 50% op potentiële risicokosten. Sommige organisaties merkten dat er juist meer onderhoud gedaan moest worden om risico’s te reduceren, andere konden hun keuzes aantonen en onderbouwen zodat er minder issues rondom bijvoorbeeld vergunningen speelden, zoals bij BRZO-bedrijven.

De onderhoudskosten inzichtelijk gemaakt

Optimaliseren met Onderhoudsconcept 3.0?

Proces van onderhoudsconceptoptimalisatie volgens OHC 3.0

Het vraagt vakmanschap van de reliability engineer om tot optimaal resultaat te komen, want het is ‘geen druk op de knop’-methode. Onze vakbekwame consultants ondersteunen u. Zij loodsen u door het proces en faciliteren u met workshops voor uw medewerkers. Niet alleen het proces wordt gefaciliteerd, er wordt ook gewerkt aan bewustwording rondom het belang van registraties en rondom het maken van keuzes voor onderhoud. Daarom noemen we de methodiek ook 3.0; het gaat verder dan de klassieke aanpak. Neem contact met ons op om samen aan de slag te gaan.

Gerelateerde cases

Optimalisatie onderhoudsconcepten met Power Suite bij Delfluent
Zuiveren van afvalwater is belangrijk voor de gezondheid van mens en natuur. Maar ook de kosten spelen een rol. Delfluent vroeg aan Pragma om een optimalisatie van de onderhoudsconcepten.
Optimaliseren onderhoudsconcepten met Power Suite bij Vitens
Om de assets de zorgen voor schoon drinkwater betrouwbaar en betaalbaar te houden, is goed onderhoud nodig. Power Suite en RCM helpen daarbij, bleek bij Vitens’ productiebedrijf Eemdijk.
Optimalisatie onderhoudsconcepten en FMECA met Power Suite bij IFF
IFF stapte over op SAP en wilde daarvoor de onderhoudskennis van hun bestaande installatie bundelen, groeperen en optimaliseren. IFF vroeg Pragma om de onderhoudsconcepten te helpen optimaliseren.

Neem direct contact op

Henk Wynjeterp

Managing director

Stuur bericht

LinkedIn

Frank Koot

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn