Loading...
Skip to content

Voor wie is Power Suite?

Power Suite is een gebruiksvriendelijke software tool voor maintenance engineers, onderhoudsadviseurs, reliability engineers en maintenance managers. Zij zijn werkzaam bij organisaties waar de assets van essentieel belang zijn voor de bedrijfsvoering. Zoals provincies, gemeenten, waterschappen en de organisaties binnen de industrie of maritieme sector.

Wie werkt er met Power Suite?

Een risicoanalyse of FMECA kunt u uitvoeren in Excel. Maar wat als u grote aantallen analyses beheert? Rekent u altijd met dezelfde getallen en gebruikt u dezelfde aanpak? Hanteert uw collega dezelfde werkwijze? Is uw advies aan het management en directie wel op de juiste gegevens gebaseerd?

Indien u zichzelf dit wel eens afvraagt, zult u profijt hebben van een softwareoplossing zoals Asset Management Power Suite. Deze gebruiksvriendelijke tool ondersteunt u bij het maken van FMECA’s, risicoanalyses, onderhoudsconcepten en het optimaliseren van het onderhoud. Zo bent u in staat om gedegen keuzes te maken en het management of directie te adviseren.

Heb ik een eenduidig beeld van het onderhoud zodat ik een afgewogen keuze kan maken?

Voor welke branches is Power Suite interessant?

Power Suite is interessant voor alle organisaties die assets hebben voor hun primaire proces en deze effectief en efficiënt willen beheren. Of het nu gaat om waterschappen, maritieme sector, productiebedrijven of provincies en gemeenten. Voor al deze organisaties zijn de assets zoals waterzuiveringsinstallaties, riool, productielijnen en wegen van essentieel belang.

Gerelateerde cases

Onderhoudsconcept Grondstoffenfabriek Zutphen van Waterschap Rijn en IJssel
Pragma ondersteunde Waterschap Rijn en IJssel bij het opstellen en borgen van het onderhoudsconcept voor de Kaumera Grondstoffenfabriek Zutphen.
Optimalisatie van onderhoudsconcepten met Power Suite bij Brabant Water
Installaties worden vaak onderhouden op basis van kennis en ervaring van mensen. Dat is niet altijd efficiënt en bovendien nogal kwetsbaar. Hoe kom je nu van mensafhankelijk naar systeemafhankelijk onderhoud? Pragma hielp Brabant Water met het inrichten van onderhoudsprocessen op basis van RCM.
Risicoanalyse met Power Suite voor opslagbedrijf Oiltanking
Opslagbedrijf Oiltanking vroeg Pragma om, samen met hun ingenieurs, risicoanalyses uit te voeren voor hun terminals over de hele wereld met behulp van de softwaretool Asset Management Power Suite.

Neem direct contact op

Henk Wynjeterp

Managing director

Stuur bericht

LinkedIn

Frank Koot

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn