Loading...
Skip to content

PAS 55: betere balans in asset belangen

Bron: Service Magazine; Oktober 2009; De strijd om verschillende belangen rondom een technische installatie zorgt binnen organisaties vaak voor spanningen tussen mensen en afdelingen, met alle gevolgen van dien. Richtlijn PAS 55 kan helpen om een stabielere balans binnen een organisatie te krijgen.