Loading...
Skip to content

Prestatiecontracten in het primair proces

Niet iedere organisatie kan of wil meer alles zelf doen. Vaak is het efficiënter en effectiever om bepaalde zaken uit te besteden. Over het uitbesteden van secundaire taken kijkt niemand meer op; schoonmaak, catering en het wagenpark elders onderbrengen wordt als normaal gezien. Maar het uitbesteden van je primaire proces is wat anders, omdat je daarvan afhankelijk bent voor je core business. Als je dat dan ook nog eens uitbesteedt via prestatiecontracten, ga je nog een stap verder. Is dat echt zo efficiënt? En hoe ver kun je gaan? Luc de Laat, directeur bij Pragma, geeft zijn visie.

Luc de Laat: ‘Bedrijven en organisaties hebben verschillende motieven om prestatiecontracten af te sluiten. Bijvoorbeeld als een andere partij iets beter of slimmer kan doen. Of als men een strategisch motief heeft, zoals minder mensen op de payroll willen hebben. Welk motief een rol speelt, moet eerst helder zijn voordat een keuze wordt gemaakt. Om effectieve prestatiecontracten te sluiten, is het beschikken over kennis van je assets nodig. En juist die kennis bouw je binnen de organisatie op door het onderhoud zelf te doen. En daar zit nu net het risico.

Kennis assets loslaten is controle verliezen

‘Als de installaties tot je primaire proces behoren, betekent het uitbesteden van het onderhoud via een prestatiecontract het overhevelen van de nodige ervaringskennis over juist die assets waar je volledig afhankelijk van bent. Als je alles overhevelt naar de leverancier, bouw je zelf geen ervaringskennis meer op. En daarmee verlies je de controle op het resultaat. Een eenvoudig voorbeeld. Als een pomp in storing valt, moet iemand er naar toe. Of dat iemand uit je eigen organisatie is of een leverancier, maakt niet uit. Maar het advies van de leverancier wel. Want als hij adviseert dat dure pompje te vervangen, hoe weet je dan of het werkelijk stuk is of dat de leverancier er teveel onderhoud aan heeft? Kortom, hoe meer kennis je over je assets verliest, hoe moeilijker het is om je contract te beheersen. Want kennis maakt macht.’

Prestatiecontracten voor je primair proces, kan dat? Ja, dat kan. Als je maar bewust een keuze maakt. En de resultaten, risico’s en kosten incalculeert. Die bewuste keuze staat centraal, net als bij alles rondom asset management.

Organiseren op prestatiecontracten rondom assets

‘De keuze voor prestatiecontracten is ook afhankelijk van het niveau waarop je deze organiseert. Wil je vanuit een strategisch niveau de ‘prestatie’ wegleggen, dan is het opzetten van een managing agent een alternatief. De managing agent neemt alle verantwoording over, inclusief de technische kennis. Bij een nieuw te bouwen asset is dit het meest kansrijk. Want de winst zit er dan in dat de bouwer een zo beheersbaar mogelijk ontwerp neerzet als hij ook zelf het onderhoud blijft doen. Maar gaat het om een bestaand onderhoudsproces dan is dit minder makkelijk. Zorg dat je voldoende kennis in huis houdt voor de controle, door bijvoorbeeld zelf de rol van assetmanager te vervullen en een langdurige relatie aan te gaan met de leverancier. Maar of dit dan nog effectief is, hangt af van je primaire uitbestedingsmotief.’

Informatie

Wij ondersteunen u graag bij de afweging rondom prestatiecontracten. Neem contact met ons op.