Loading...
Skip to content

Risicodenken

Al honderden jaren houden mensen zich bezig met het beheer van water. De organisaties in de watersector zijn uitgegroeid tot grote en professionele organisaties met hoogwaardige assets. Op het gebied van onderhoud hebben zij een grote sprong gemaakt. Misschien niet direct in de kwaliteit van het uitvoerend onderhoud, dit deed en doet men immers al honderden jaren, maar met name in de organisatie en de wijze waarop men tegen onderhoud aankijkt.

Afbeelding risicoprofiel bij boek risicodenken

Risicoprofiel

Een belangrijke revolutie in onderhoud in de waterwereld is dat er rekening wordt gehouden met het beheersen van de risico’s. Onderhoud heeft immers direct invloed op de eisen en wensen van de stakeholders. Daarom hebben waterschappen en drinkwaterbedrijven veel aandacht voor ‘onderhoud op basis van risico’.

Doorgroeien naar assetmanagement

Al in het eerste decennium van 2000 kreeg de waterbranche de behoefte om door te groeien naar assetmanagement. Enthousiaste medewerkers van waterschappen, drinkwaterbedrijven en Pragma-consultant Robert van Grunsven, trokken gezamenlijk op om voor de sector een volgende stap te maken. Hun bevindingen zijn gebundeld in het boek ‘Risicodenken in de waterwereld’.

Boek Risicodenken

Boek Risicodenken

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel bij het beheer van assets. Hoe kan een organisatie het beheer afstemmen op de te lopen risico’s? In het boek ‘Risicodenken binnen de waterwereld’ wordt de theorie van risicomanagement vertaald naar de praktijk binnen de watersector. Het geeft de medewerkers van watersystemen een handvat bij het maken van afwegingen rondom risicomanagement in de praktijk. Het boek Risicodenken is geschreven voor beleidsmakers, maintenance engineers, instandhoudingsmanagers en assetmanagers binnen de waterwereld.

Partners van het boek Risicodenken

Het boek Risicodenken is tot stand gekomen uit een gezamenlijk studieproject dat in 2008 en 2009 is uitgevoerd binnen diverse partijen in de watersector. Alle partijen traden gelijkwaardig op, echter binnen het project waren er wel rollen benoemd. De deelnemers hebben zelf gekozen voor de rol die men in het project wilde vervullen.

Mogelijke rollen

 • Kwartiermaker: actief deelnemen in de werkgroep;
 • Ambassadeur: het project ondersteunen en volgen, maar niet actief deelnemen;
 • Toetser: de resultaten uit de werkgroep toetsen in de praktijk, maar niet actief deelnemen aan de werkgroep.

Deelnemende partijen

 • Waterschap Hollandse Delta (ambassadeur, kwartiermaker, toetser)
 • Waterschap Aa en Maas (toetser)
 • Waterschap Brabantse Delta (kwartiermaker)
 • Waterschap Rivierenland (kwartiermaker)
 • Waternet (kwartiermaker)
 • Waterschap de Dommel (ambassadeur, kwartiermaker, toetser)
 • Waterschap Scheldestromen (ambassadeur, toetser)
 • Dunea Drinkwaterbedrijf (kwartiermaker)
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (ambassadeur, toetser)
 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (ambassadeur, toetser)
 • Waterschap Roer en Overmaas (nu Waterschap Limburg) (toetser)
 • Pragma (ambassadeur, kwartiermaker, projectleider/organisatie)

  Boek Risicodenken bestellen

  Wilt u meer weten over risicodenken? Bestel het boek Risicodenken (2010) door onderstaand formulier in te vullen. De kosten voor het boek zijn € 25,- (exclusief verzendkosten). U ontvangt de factuur bij levering van het boek.