Loading...
Skip to content

Risicogestuurd wegbeheer op de kaart

Voor een gemeente is inzicht in risicogestuurd wegbeheer van groot belang. Hoe zien de wegvakken eruit? Van welk materiaal is het wegdek gemaakt? Wat is de status? Welke risico’s zijn daar aanwezig? CMS Asset Management ontwikkelt momenteel een Risico Portaal waarin al deze gegevens zichtbaar worden. Het uitgangspunt is een plattegrond. Door op een plek in de kaart te klikken, vind je de benodigde informatie over dat wegvak. Ook krijg je een foto van de plek te zien. Dat is makkelijk voor overlegsituaties omdat iedereen dan weet waarover je het hebt. Ook interesse in deze vorm van visualisatie van risicogestuurd wegbeheer? Neem dan contact op.